Bài 2. Một số oxit quan trọng

Ác Quỷ
Xem chi tiết
Nguyễn Anh
Xem chi tiết
Gin Lát
11 tháng 6 2016 lúc 9:37

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Nguyễn Anh
12 tháng 6 2016 lúc 11:19

Cảm ơn bạn nhieu nha..#GinLat..

 

Bình luận (0)
Kim Ngân
Xem chi tiết
Hương Yên Trần Trương
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh
22 tháng 6 2016 lúc 21:06

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (3)
Nhật Minh
22 tháng 6 2016 lúc 22:18

ghi tên vào khi làm bài

Bình luận (0)
Nguyễn Đỗ Minh Tâm
Xem chi tiết
Nguyễn Đỗ Minh Tâm
Xem chi tiết
Nguyễn Đỗ Minh Tâm
Xem chi tiết
Nguyễn Đỗ Minh Tâm
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh
25 tháng 6 2016 lúc 22:16

Tham khảo

 Khối lượng oleum chứa 71% SO3 về khối lượng cần lấy để hòa tan vào 100 gam dung dịch H2SO4 60% thì thu được oleum chứa 30% SO3 về khối lượng là: 
A. 506,78gam B. 312,56 gam C. 539,68gam D. 496,68gam

Giải

x mol SO3 ,m g oleum -->80x/m = 0,71 
mH2O=40 g--->nH2O=20/9 mol 
SO3 + H2O--->H2SO4 
--> n SO3 dư =x-20/9 ----> 80(x-20/9)/(m+100)=0,3 
---->m=506,78gam

Bình luận (0)
Ko Cần Biết
Xem chi tiết
Hiền Nguyễn
27 tháng 6 2016 lúc 14:35

Bài 2. Một số oxit quan trọng Bài 2. Một số oxit quan trọng

Bình luận (1)
Hiền Nguyễn
27 tháng 6 2016 lúc 14:36

Bài 2. Một số oxit quan trọng Bài 2. Một số oxit quan trọng

Bình luận (0)
Hiền Nguyễn
27 tháng 6 2016 lúc 14:36

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Bình luận (0)
Ko Cần Biết
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh
26 tháng 6 2016 lúc 19:03

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (1)