Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 41
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (3)

dinh pham
Lê Văn Thao
di ts

Đang theo dõi (7)

Team lớp A
Hà Đức Thọ
Nguyen Thi Mai
Mai Thanh Vân