Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (2)

Pi Pé
thuongnguyen