Bài 2. Một số oxit quan trọng

Nhan Nhược Nhi

Cho 11,2(l) khí CO (đktc) đi chậm qua 35,2(g) hỗn hợp X gồm CaO và Fe2O3(nung nóng), khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A và khí B. Cho A phản ứng với 200(g) dung dịch HCl 22,8125% được dung dịch C và 6,72(l) khí ở đktc.

a) Lập PTHH xảy ra

b) Tính tỉ khối của B so với H2

c) Tính % khối lượng mỗi chất trong X và C% chất tan trong dung dịch C


Các câu hỏi tương tự
Ngọc hân
Xem chi tiết
Ác Quỷ
Xem chi tiết
Phúc YT
Xem chi tiết
Hương Yên Trần Trương
Xem chi tiết
duy Nguyễn
Xem chi tiết
ngoc bao
Xem chi tiết
Kim Ngân
Xem chi tiết
Jasmine
Xem chi tiết
Đào Tùng Dương
Xem chi tiết