Bài 2. Một số oxit quan trọng

Jasmine

Hòa tan hoàn toàn 2g hỗn hợp gồm Mg và MgO bằng HCl. Cho dung dịch thu được tác dụng với một lượng NaOH dư. Lọc lấy kết tủa rửa sạch rồi đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 14g chất rắn.

a/ Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu đã dùng.

b/ Tính thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu đã dùng.

tusho sjdo judo
9 tháng 11 2017 lúc 16:30

Pư: Mg+2HCl -> MgCl2 +H2

MgO+2HCl-> MgCl2 +H2O

MgCl2+2NaOH-> Mg(OH)2+2NaCl

Mg(OH)2-> MgO+H2O

nMgO=14/40=0.35 mol

-> nMg(OH)2=nMgCl2=nMgO=0.35 mol

-> nMgO=nMg=nMgCl2=0.35 mol

gọi x,y lần lượt là số mol của Mg,MgO

->mhh=24x+40y=2 (1)

nMgCl2=x+y=0.35 (2)

giải hệ (1)(2) có x=0.103125

y=0.246875

- khối lượng của bạn nhập sai vì klg hỗn hợp quá nhỏ

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Trâm Trần Bảo
Xem chi tiết
sadads
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Quý
Xem chi tiết
Ngọc hân
Xem chi tiết
Chichoo Kimito
Xem chi tiết
ngoc bao
Xem chi tiết
Nhan Nhược Nhi
Xem chi tiết
☘Tiểu Tuyết☘
Xem chi tiết
Hoa học trò
Xem chi tiết