Bài 2. Một số oxit quan trọng

Van Thanh

Cho 100 ml dung dịch HCl 0,1M phản ứng với V (lít) dung dịch KOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m (gam) muối.

a) Viết PTHH của phản ứng

b)Tính m?

c) Tính V?

Nguyễn Trần Thành Đạt
4 tháng 8 2018 lúc 19:07

a) nHCl= 0,1 . (100/1000)= 0,1. 0,1= 0,01(mol)

PTHH: HCl + KOH -> KCl + H2O

b) nKCl= nKOH= nHCl= 0,01(mol)

=> m= mKCl= 74,5 . 0,01= 0,745(g)

c) => V=VddKOH= 0,01/1= 0,01 (l)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc hân
Xem chi tiết
Hải Trương
Xem chi tiết
Anh Vũ
Xem chi tiết
ngoc bao
Xem chi tiết
Nhan Nhược Nhi
Xem chi tiết
Ác Quỷ
Xem chi tiết
trang
Xem chi tiết
Quân Trịnh
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Shyn
Xem chi tiết