Đoàn Hoàng

a) A= 1/2+1/3

Komuro Tairoku
26 tháng 3 lúc 19:38

\(A=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{3}{6}+\dfrac{2}{6}=\dfrac{5}{6}\)
#データネ

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 19:39

\(A=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}\)

\(A=\dfrac{3}{6}+\dfrac{2}{6}=\dfrac{5}{6}\)

Bình luận (0)
ᴳᵒᵈ乡anime♕
26 tháng 3 lúc 19:40

a) A=\(\dfrac{1}{2}\) + \(\dfrac{1}{3}\) 

      = \(\dfrac{1.3}{2.3}\) + \(\dfrac{1.2}{3.2}\) 

     = \(\dfrac{3}{6}\) + \(\dfrac{2}{6}\) 

     = \(\dfrac{5}{6}\) 

   vậy=> A=\(\dfrac{5}{6}\)

 

 

Bình luận (0)
anime khắc nguyệt
26 tháng 3 lúc 19:40

` A= 1/2+1/3`

 

` A = 3/6 + 2/6 `

 

` A= 5/6`

Bình luận (0)
Đức Kiên
26 tháng 3 lúc 19:58

A= \(\dfrac{1}{2}\)+\(\dfrac{1}{3}\)

A= \(\dfrac{3}{6}\)+\(\dfrac{2}{6}\)

A= \(\dfrac{5}{6}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Đảm
Xem chi tiết
Nguyễn Hồ Minh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Phi 6
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nhật Quỳnh
Xem chi tiết
Lâm Thùy Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Giang
Xem chi tiết
 토니
Xem chi tiết
Phạm Vân Anh
Xem chi tiết
Châu Capricorn
Xem chi tiết
Phạm Tiến Đạt
Xem chi tiết