Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 270
Điểm GP 9
Điểm SP 147

Người theo dõi (15)

Phi Nguyen Song
Kinen
Ilovestudy
tu vương

Đang theo dõi (72)

Kinen
Đỗ Quyên
Minh Le
Đỗ Tuệ Lâm
Ngô Công Nam