Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 5601
Điểm GP 106
Điểm SP 8833

Người theo dõi (160)

thaolinh
JennnnnTNT
Taylor BT

Đang theo dõi (6)

_stfu.sunshine_
thaolinh
@anihuyệt-pham