Triệu Bảo Yến 3A

4 : 6/5 = 10/3 có đúng ko ạ? ( giải thích rõ ràng )

MinYewCou
26 tháng 3 lúc 20:14

`4 : 6/5`

`=4 xx 5/6`

`= 20/6`

`= 10/3`

Bình luận (1)
Trịnh Thuỳ Linh
26 tháng 3 lúc 20:14

`4:6/5`

`=4xx5/6`

`=(4xx5)/(1xx6)`

`=20/6`

`=(20:2)/(6:2)`

`=10/3`

Đáp án trên là đúng.

Bình luận (0)
Phước Lộc
26 tháng 3 lúc 20:14

\(4:\dfrac{6}{5}=4\times\dfrac{5}{6}=\dfrac{4\times5}{6}=\dfrac{20}{6}=\dfrac{20:2}{6:2}=\dfrac{10}{3}\)

Bình luận (0)
Cihce
26 tháng 3 lúc 20:15

\(4:\dfrac{6}{5}\\ =\dfrac{4}{1}:\dfrac{6}{5}\\ =\dfrac{4}{1}\times\dfrac{5}{6}\\ =\dfrac{20}{6}=\dfrac{10}{3}.\)

Bình luận (1)
Thắng Phạm Quang
26 tháng 3 lúc 20:16

đúng vì

\(4:\dfrac{6}{5}=\dfrac{4}{1}:\dfrac{6}{5}=\dfrac{4}{1}X\dfrac{5}{6}=\dfrac{4X5}{1X6}=\dfrac{20}{6}=\dfrac{10}{3}\)

Bình luận (0)
Hoàng Kim Nhung
26 tháng 3 lúc 20:32

\(4:\dfrac{6}{5}\)

=\(4\) x \(\dfrac{5}{6}\)

=\(\dfrac{20}{26}=\dfrac{10}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng An
Xem chi tiết
Minh Khánh
Xem chi tiết
Phan Hoàng Quốc Huy
Xem chi tiết
Phan Hoàng Quốc Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng An
Xem chi tiết
Nguyễn Hương Nhi
Xem chi tiết
Tạ Vũ Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng An
Xem chi tiết