Porygon

3x - 1/2 = x +1/2

4 - 7/2x - 1 = 5

Phong
19 tháng 9 lúc 12:13

\(3x-\dfrac{1}{2}=x+\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow3x-x=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow2x=1\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{1}{2}\)

\(4-\dfrac{7}{2}x-1=5\)

\(\Rightarrow3-\dfrac{7}{2}x=5\)

\(\Rightarrow\dfrac{7}{2}x=-2\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{7}{2}:-2\)

\(\Rightarrow x=-\dfrac{7}{4}\)

Bình luận (0)
MinYewCou
19 tháng 9 lúc 12:15

`3x -1/2 =x+1/2`

`=> 3x-x=1/2+1/2`

`=> 2x= 2/4 + 2/4`

`=> 2x= 1`

`=>x=1/2`

__

`4- 7/2 x -1=5`

`=> 4- 7/2x -1-5=0`

`=> -7/2x-2=0`

`=> -7/2x=2`

`=>x=2:(-7/2)`

`=>x= -7/4`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
đoàn bảo trâm
Xem chi tiết
Bí Ẩn :))
Xem chi tiết
Tạ Thị Thùy Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Hoài
Xem chi tiết
Nguyen Ha Vi
Xem chi tiết
NiCo yAzAwA
Xem chi tiết
Trần Hương Lan
Xem chi tiết
Nguyen Thuy An
Xem chi tiết
Hoàng Gia Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)