Linhpigpig18

Bài 3:

Gọi độ dài quãng đường AB là x(km)

(ĐK: x>0)

Thời gian đi từ A đến B là \(\dfrac{x}{25}\left(giờ\right)\)

Thời gian đi từ B về A là \(\dfrac{x}{30}\left(giờ\right)\)

Thời gian về ít hơn thời gian đi 20p=1/3h nên ta có:

\(\dfrac{x}{25}-\dfrac{x}{30}=\dfrac{1}{3}\)

=>\(\dfrac{x}{150}=\dfrac{1}{3}\)

=>\(x=\dfrac{150}{3}=50\left(nhận\right)\)

vậy: Độ dài quãng đường AB là 50km

Bài 4:

1h30p=1,5(giờ)

Gọi vận tốc thật của cano là x(km/h)

(Điều kiện: x>0)

Vận tốc lúc đi là x+3(km/h)

vận tốc lúc về là x-3(km/h)

Độ dài quãng đường đi là 1,5(x+3)(km)

Độ dài quãng đường về là 2(x-3)(km)

Do đó, ta có phương trình:

2(x-3)=1,5(x+3)

=>2x-6=1,5x+4,5

=>0,5x=10,5

=>x=21(nhận)

Vậy: Vận tốc thật của cano là 21km/h

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 4 lúc 13:20

3,

GỌi độ dài quãng đường AB là x(km) với x>0

Thời gian đi từ A đến B là: \(\dfrac{x}{25}\) giờ

Thời gian đi từ B về A là: \(\dfrac{x}{30}\) giờ

Do thời gian về ít hơn thời gian đi 20 phút =1/3 giờ nên ta có pt:

\(\dfrac{x}{25}-\dfrac{x}{30}=\dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{150}=\dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow x=50\left(km\right)\)

4.

Đổi 1h30ph=1,5 giờ

Gọi vận tốc riêng của cano là x (km/h) với x>0

Vận tốc cano khi xuôi dòng: \(x+3\) (km/h)

Quãng đường cano xuôi dòng: \(1,5.\left(x+3\right)\) (km)

Vận tốc cano ngược dòng: \(x-3\) (km/h)

Quãng đường cano ngược dòng: \(2\left(x-3\right)\) (km)

Do quãng đường cano xuôi dòng và ngược dòng bằng nhau (đều là đoạn AB) nên ta có pt:

\(1,5\left(x+3\right)=2\left(x-3\right)\)

\(\Leftrightarrow0,5x=10,5\)

\(\Leftrightarrow x=21\) (km/h)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hello
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Trang Lương
Xem chi tiết
Tho Vo
Xem chi tiết
huy dương
Xem chi tiết
Trần Ngọc Liên
Xem chi tiết
duong hong anh
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết