Linhpigpig18

Gọi độ dài quãng đường AB là x(km)

(Điều kiện: x>0)

Thời gian ô tô tải đi từ A đến B là \(\dfrac{x}{45}\left(giờ\right)\)

Thời gian ô tô con đi từ A đến B là \(\dfrac{x}{60}\left(giờ\right)\)

Ô tô con xuất phát sau 1h30p=1,5 giờ nên ta có:

\(\dfrac{x}{45}-\dfrac{x}{60}=1,5\)

=>\(\dfrac{x}{180}=1,5\)

=>\(x=180\cdot1,5=270\left(nhận\right)\)

Vậy: Độ dài quãng đường AB là 270km

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 4 lúc 12:52

Đổi 1 giờ 30 phút =1,5 giờ

Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) với x>0

Thời gian xe tải đi từ A đến B là: \(\dfrac{x}{45}\) giờ

Thời gian xe con đi từ A đến B là: \(\dfrac{x}{60}\) giờ

Do xe con xuất phát sau xe tải 1,5 giờ và đến nơi cùng lúc nên ta có pt:

\(\dfrac{x}{45}-\dfrac{x}{60}=1,5\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{180}=1,5\)

\(\Leftrightarrow x=270\) (km)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hello
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Trang Lương
Xem chi tiết
Tho Vo
Xem chi tiết
huy dương
Xem chi tiết
Trần Ngọc Liên
Xem chi tiết
duong hong anh
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết