phúc hồng
Phía sau một cô gái
24 tháng 2 lúc 21:09

15. C. every now and then

16. B. should there be

17. A. hold her water 

18. A, dropped

19. B. incentive

20. C. pleasure

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết