Chubby Bear
Dương Nhật Lâm
19 tháng 9 lúc 22:03

43 smoking
44 closing
45 playing
46 speaking - writing
47 to shut
48  bringing
49 looking 
50 going

Bình luận (1)
☞Tᖇì  ᑎGâᗰ ☜
19 tháng 9 lúc 22:04

43. smoking

44. closing

45. playing

46. speaking

47. to shut

48. to bring

49. looking

50. going

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)