Chubby Bear
Đỗ Thanh Hải
20 tháng 9 lúc 15:28

64 going

65 working

66 to go

67 to come

68 to keep

69 to buy - wearing

70 shopping

71 to repair

72 waiting

73 buying

74 to smoke

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)