thiện nguyễn
S - Sakura Vietnam
25 tháng 5 lúc 20:23

1.waters

2.will replace

3.has been

4.to work

5. recognised

6.scientific

7.skillfully

8.conservation

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)