Phong Vũ
(.I_CAN_FLY.)
22 tháng 11 lúc 11:33

5.went

6.haven't seen

7.Did you enjoy

8.loved-didn't like

9.did you take-told-hated

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phùng Đức Hậu
Xem chi tiết
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)