Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

Ngô hải nam
4 tháng 11 lúc 21:13
a)\(=\left(3x-1-16\right)\left(3x-1+16\right)=\left(3x-17\right)\left(3x+15\right)\)b)\(=\left(5x-4-7x\right)\left(5x-4+7x\right)=\left(-2x-4\right)\left(12x-4\right)\)c)\(\left(2x+5-x+9\right)\left(2x+5+x-9\right)=\left(x+14\right)\left(3x-4\right)\)d)\(=\left(3x+1\right)^2-\left[2\left(x-2\right)\right]^2\)\(=\left(3x+1\right)^2-\left(2x-4\right)^2\)\(=\left(3x+1-2x+4\right)\left(3x+1+2x-4\right)\)\(=\left(x+5\right)\left(5x-3\right)\)e)\(=\left[3\left(2x+3\right)\right]^2-\left[2\left(x+1\rig...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Trần Minh Hải
4 tháng 11 lúc 20:59

a) =(3x -1-16)(3x-1 +16)

=( 3x-17)(3x+ 15)

b) =(5x- 4- 7x)(5x -4 +7x)

=(-2x-4)(12x-4)

c) =(2x+5-x-9)(2x+5+x-9)

=(x-4)(3x-4)

 

Bình luận (0)
Bạch Long Ngũ Sát
4 tháng 11 lúc 21:18

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhu Bui
Xem chi tiết
Minh Lê Thị Hồng
Xem chi tiết
Linh Trần
Xem chi tiết
dmdaumoi
Xem chi tiết
Thị Phương Thảo Trần
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)