Hỏi đáp môn Vật lý

Bạn Minh chỉ quan sát thấy hiện tượng nhật thực xảy ra vào:

 • Buổi tối.

 • Nửa đêm.

 • Ban ngày.

 • Gần sáng.

Câu 2:

Nhạc cụ nào sau đây phát ra âm thanh nhờ bộ phận của nhạc cụ dao động?

 • Kèn đồng.

 • Tù và.

 • Đàn tranh.

 • Sáo ngang.

Câu 3:

Kết luận nào dưới đây đúng?

 • Đàn tranh phát ra âm thanh do thân đàn dao động.

 • Đàn tì bà phát ra âm thanh do dây đàn dao động.

 • Chiếc kèn loa phát ra âm thanh do loa kèn dao động.

 • Đàn pianô phát ra âm thanh do phím đàn dao động.

Câu 4:

Vật nào dưới đây được gọi là nguồn âm:

 • Mặt trống đang dao động.

 • Cây sáo đang để trên bàn.

 • Chiếc đàn organ đang để trong hộp.

 • Chiếc đàn ghi ta đang treo trên giá.

Câu 5:

Hai gương phẳng song song với nhau và quay mặt phản xạ vào nhau, chiếu một tia sáng tới gương thứ nhất với góc tới bằng , thu được tia phản xạ tới gương thứ hai. Góc hợp bởi tia tới gương thứ hai và mặt gương có giá trị bằng:

Câu 6:

Ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương cầu lồi vì:

 • Mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

 • có ánh sáng truyền từ vật đến gương và phản xạ đến mắt ta.

 • Có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

 • Có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt

Câu 7:

Âm phát ra từ cái sáo khi thổi là do:

 • Không khí ngoài ống sáo chuyển động và phát ra âm thanh.

 • Thân sáo chuyển động và phát ra âm thanh.

 • Thân sáo dao động và phát ra âm thanh.

 • Cột không khí trong ống sáo dao động và phát ra âm thanh.

Câu 8:

Hai gương phẳng song song với nhau và quay mặt phản xạ vào nhau, chiếu một tia sáng tới gương thứ nhất với góc tới bằng , thu được tia phản xạ tới gương thứ hai. Góc phản xạ tại gương thứ hai có giá trị bằng:

Câu 9:

Hai gương phẳng hợp với nhau một góc . Chiếu một chùm tia sáng hẹp SI tới gương thu được tia phản xạ theo hướng IJ. Góc tới gương phải có giá trị như thế nào để tia phản xạ theo hướng IJ không truyền tới gương .

 • Lớn hơn .

 • Nhỏ hơn

 • Nhỏ hơn .

 • Bằng .

Câu 10:

Hai gương phẳng song song với nhau và quay mặt phản xạ vào nhau, chiếu một tia sáng SI tới gương thứ nhất thu được tia phản xạ IJ tới gương thứ hai sau khi phản xạ trên gương thứ hai thu được tia phản xạ theo hướng JR. Khi đó ta có:

 • SI hợp với JR một góc

 • SI vuông góc với JR

 • SI hợp với JR một góc

 • SI song song với JR

Được cập nhật 8 giờ trước (22:20) 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: