❤ ~~ Yến ~~ ❤
8 giờ trước (12:51)

AB bằng bao nhiêu vậy?

Bình luận (0)
RTinFew
7 phút trước

Bạn tự vẽ ảnh nhé, mình làm câu b)

▲A1B1O ∼ ▲ABO

\(\dfrac{A^1B^1}{AB}\)=\(\dfrac{A^1O}{AO}\)(1)

▲A1B1F' ∼ ▲OIF'

\(\dfrac{A^1B^1}{OI}\)=\(\dfrac{A^1F'}{OF'}\)(2)

Từ (1) và (2) ⇒ \(\dfrac{A^1O}{AO}\)=\(\dfrac{A^1F'}{OF'}\)

                     ⇔ \(\dfrac{A^1O}{AO}\)=\(\dfrac{A^1O+OF'}{OF'}\)

                     ⇔\(\dfrac{A^1O}{12}\)=\(\dfrac{A^1O+15}{15}\)

                     ⇒ A1O = 60cm

Vậy khoảng cách ảnh đến gương là 60 cm

Khoảng cách từ ảnh đến vật là:

A1A = A1O - OF = 60 - 12 = 48 cm

Vậy khoảng cách từ ảnh đến vật là 48 cm

c) tương tự như b thay số vô, tự làm nhé

 

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
Hôm qua lúc 18:15

Tiêu cự?

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
Hôm kia lúc 6:16

Đổi 500kV = 500000V

\(P_{hp}=\dfrac{R.P^2}{U^2}=\dfrac{20.10000^2}{500000^2}=0,008W\)

Bình luận (0)
Tư Duệ
Hôm kia lúc 22:18

Ý A nha!

- đặc điểm của thấu kính hội tụ là phần rìa mỏng hơn phần giữa

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
Hôm kia lúc 22:32

b) ΔABF ~ ΔOIF

\(\Rightarrow\dfrac{AB}{OI}=\dfrac{AF}{OF}\Leftrightarrow\dfrac{AB}{A'B'}=\dfrac{OA-OF}{OF}\Leftrightarrow\dfrac{1}{A'B'}=\dfrac{54-18}{18}\)

=> A'B' = 0,5cm

ΔABO ~ ΔA'B'O

\(\Rightarrow\dfrac{AB}{A'B'}=\dfrac{AO}{A'O}\Rightarrow A'O=\dfrac{A'B'.AO}{AB}=\dfrac{0,5.54}{1}=27cm\)

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
Hôm kia lúc 22:33

a) 

undefined

Tính chất:

d > f, ảnh thật, ngược chiều với vật

Bình luận (0)
huong le
Hôm kia lúc 20:37

a) Hình bạn tự vẽ nha

b) Tóm tắt:

AB= 15cm

AO=30cm

OF=OF'=45cm

____________

A'O=? ; A'B'=?

                                          Giải

ΔA'B'O ∼ΔABO (g.g)

\(\dfrac{A'B'}{AB}\)=\(\dfrac{A'O}{AO}\) (1)

ΔA'B'F'∼ΔOIF'

\(\dfrac{A'B'}{OI}\)=\(\dfrac{A'F'}{OF'}\)

mà OI=AB ;A'F'=OF'-A'O

\(\dfrac{A'B'}{AB}\)=\(\dfrac{OF'-A'O}{OF'}\) (2)

Từ (1) (2) ⇒\(\dfrac{A'O}{AO}\)=\(\dfrac{OF'-A'O}{OF'}\)

                ⇒\(\dfrac{A'O}{30}\)=\(\dfrac{45-A'O}{45}\)

                 ⇒45.A'O=30.(45-A'O)

                 ⇔45.A'O=1350-45.A'O

                  ⇔90.A'O=1350

                 ⇔A'O=15cm

Từ (1) ⇒ \(\dfrac{A'B'}{AB}\)=\(\dfrac{A'O}{AO}\)

           ⇒A'B'=\(\dfrac{AB.A'O}{AO}\)

            ⇒A'B'=\(\dfrac{15.15}{30}\)

             ⇔A'B'= 7,5cm

Vậy khoảng cách từ ảnh đến TK là 15cm và chiều cao của ảnh là 7,5cm 

Có gì không đúng cho mình xin lỗi nha :((

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN