CLB SẮC MÀU HOC24
Xem chi tiết

Theo dõi thêm, Sự ra mắt CLB SẮC MÀU HOC24 https://hoc24.vn/cau-hoi/thong-bao-thanh-lap-clb-sac-mau-hoc24vnchao-tat-ca-cac-ban-cua-cong-dong-hoc24-chung-minh-rat-vui-mung-duoc-thong-bao-ve-mot-su-kien-dac-biet-ke-h.9047791871115

Bình luận (0)
Hồng Nhan
2 giờ trước (18:02)

Tên thành viên: Phạm Thị Vinh

Link TK: https://hoc24.vn/vip/272913487731

Đây là kết quả dự đoán của Phạm Thị Vinh về đề thi môn Ngữ văn kì thi THPTQG 2024:

Dự đoán (1): Tác phẩm “Việt Bắc”

Dự đoán (2): 19 người cùng dự đoán

Dự đoán (3): Phần nhớ gì như nhớ người yêu

Dự đoán (4): NLXH về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời bình, thời công dân toàn cầu.

Dự đoán (5): Số may mắn là 09

Dự đoán (6): Dự đoán có 09 thí sinh được điểm 10 môn Ngữ văn trong kì thi THPTQG 2024

Bình luận (0)
Nguyễn Đăng Nhân
1 giờ trước (18:36)

Tên thành viên: Nguyễn Đăng Nhân

Link TK: https://hoc24.vn/vip/nguyendangnhan2010

Đây là kết quả dự đoán của Nguyễn Đăng Nhân về đề thi môn Ngữ văn kì thi THPTQG 2024:

Dự đoán (1): Tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”

Dự đoán (2): 23 người cùng dự đoán

Dự đoán (3): Nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân

Dự đoán (4): NLXH về tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục trẻ em

Dự đoán (5): Số may mắn là 73

Dự đoán (6): Dự đoán có 03 thí sinh được điểm 10 môn Ngữ văn trong kì thi THPTQG 2024

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
6A15.12.Khôi
Xem chi tiết
6A15.12.Khôi
Xem chi tiết
Đào Tùng Dương
19 tháng 6 lúc 20:46

bạn bổ sung lại hình vẽ vào nha.

Bình luận (0)
Nguyen viet trung
Xem chi tiết
subjects
15 tháng 6 lúc 14:06

quãng đường xe tải đi từ a đến b trong 30p là:

\(40\cdot\dfrac{30}{60}=20\) (km/h)

quãng đường xe tải chạy tới 9h00 là;

\(20+\dfrac{40\cdot15}{60}=20+10=30\) (km)

hiệu vận tốc giữa ô tô và xe tải là:

48 - 40 = 8 (km/h)

thời gian để ô tô đuổi kịp xe tải là:

30 : 8 = 3,75 (giờ) = 3h45p

thời gian ô tô đuổi kịp xe tải là:

9h + 3h45p = 12h45p

quãng đường ô tô đi trong 3,75 giờ là:

48 x 3,75 = 180 (km)

vậy thgian ô tô đuổi kịp xe tải là lúc 12h45p

địa điểm ô tô đuổi kịp xe tải cách điểm xuất phát là 180km

Bình luận (0)
Xem chi tiết
Đào Tùng Dương
11 tháng 6 lúc 10:29

Tóm tắt sơ đồ: 

\(\left[\left(R_1nt\left(R_2//R_4\right)\right)//R_3\right]\)

\(R_2+R_4=\dfrac{5.5}{5+5}=2,5\left(\Omega\right)\)

\(R_2+R_2+R_4=2,5+9,5=12\left(\Omega\right)\)

\(R_m=\dfrac{12.4}{12+4}=3\left(\Omega\right)\)

-> A

Bình luận (0)

Vẽ lại mạch như sau:

loading...

Do đó, ta có sơ đồ: R1//(R3 nt(R4//R2))

R4//R2 nên \(R_{24}=\dfrac{R_2\cdot R_4}{R_2+R_4}=\dfrac{5\cdot5}{5+5}=\dfrac{25}{10}=2,5\left(\Omega\right)\)

R3 nt R42 nên \(R_{342}=R_3+R_{24}=2,5+4=6,5\Omega\)

R1//R234 nên \(R=\dfrac{R_1\cdot R_{234}}{R_1+R_{234}}=\dfrac{9,5\cdot6,5}{9,5+6,5}=3,859375\left(\Omega\right)\simeq4\Omega\)

=>Chọn B

Bình luận (1)
tuấn
Xem chi tiết
TV Cuber
11 tháng 6 lúc 8:58

đổi `0,7km=700m`

thời gian để tiếng còi đi từ chỗ xe đến ngọn đồi là 

`t_1 = s_1/v_s = 700/300=7/3s`

quãng đg xe cách ngọn đòi khi âm thanh đến đồi là

`s_2 = s_1 - t_1 .v= 700 - 50. 7/3 = 1750/3m`

thời gian để tiếng còi tới xe là tính từ lúc tiếng còi đến đồi

`t_2= s_2/(v+v_s)= 1750/(3.(50+300))=5/3s`

thời gian kể từ lúc bóp còi để người đó nghe đc tiếng vọng của còi là

`t =t_1 +t_2 = 7/3 +5/3 =4s`

Bình luận (0)
Alice
Xem chi tiết
Cô Hoàng Diệp
4 tháng 6 lúc 14:00

Mạch tương đương được vẽ lại như sau:

mạch điện olm

+ Ta có R4 nối tiếp R5 nên R45 = 2R.

+ R45 // R3 nên R345 = \(\dfrac{2R}{3}.\)

+ Tương tự ta có R678 = \(\dfrac{2R}{3}.\)

+ R345 nối tiếp R678 nên RCD = \(\dfrac{4R}{3}.\)

+ R2 nối tiếp RCD nên R2CD = \(R+\dfrac{4R}{3}=\dfrac{7R}{3}.\)

+ R2CD // R9 nên RAD = \(\dfrac{7R}{10}.\)

+ R1 nối tiếp với RAD nên R = \(R+\dfrac{7R}{10}=\dfrac{17R}{10}=1,7R.\)

Bình luận (0)
Cô Hoàng Diệp
Xem chi tiết
Hello!
28 tháng 5 lúc 14:20

Trong hiện tượng này, Nam có thể nhìn thấy con cá khi nhìn vào nước, nhưng khi đưa tay vào bỏ thứ ra khỏi nước, không thấy cá. Điều này có thể được giải thích bằng hiện tượng quang học gọi là kính lúp.
- Hiện tượng kính lúp:
+ Khi Nam nhìn vào nước, ánh sáng từ con cá đi qua nước và gương mặt nước. Nước có chỉ số khúc xạ khác với không khí, làm cho ánh sáng bị lệch và tạo ra hình ảnh của con cá.
+ Khi Nam đưa tay vào nước, tay của anh ta cũng làm thay đổi gương mặt nước. Ánh sáng từ con cá không còn được tập trung vào mắt Nam, do đó anh ta không thấy cá nữa.
- Giải pháp giúp Nam tìm cá:
+ Để thấy con cá, Nam nên sử dụng một tấm kính lúp. Kính lúp sẽ tập trung ánh sáng từ con cá vào mắt của anh ta, cho phép anh ta nhìn thấy cá dưới nước.

Bình luận (1)
Ẩn danh
Xem chi tiết

Để dựng ảnh \( A'B' \) của \( AB \), chúng ta sử dụng quy tắc Gauss cho thấu kính phân kỳ:

\[ \frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} \]

Trong đó:
- \( f \) là tiêu cự của thấu kính,
- \( d_o \) là khoảng cách từ đối tượng đến thấu kính (đối với \( AB \) là \( d = 36 \) cm),
- \( d_i \) là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

Từ đó, ta có:

\[ \frac{1}{12} = \frac{1}{36} + \frac{1}{d_i} \]

\[ \frac{1}{d_i} = \frac{1}{12} - \frac{1}{36} \]

\[ \frac{1}{d_i} = \frac{3}{36} - \frac{1}{36} \]

\[ \frac{1}{d_i} = \frac{2}{36} \]

\[ d_i = \frac{36}{2} \]

\[ d_i = 18 \, \text{cm} \]

Điều này có nghĩa là khoảng cách từ ảnh \( A'B' \) đến thấu kính là \( 18 \) cm.

Tiếp theo, để tính chiều cao của ảnh \( A'B' \), ta sử dụng tỉ lệ ảnh hóa:

\[ \frac{h'}{h} = \frac{d_i}{d_o} \]

\[ \frac{h'}{4} = \frac{18}{36} \]

\[ \frac{h'}{4} = \frac{1}{2} \]

\[ h' = 2 \, \text{cm} \]

Vậy chiều cao của ảnh \( A'B' \) là \( 2 \) cm.

Bình luận (0)
Huy Nguyễn Quang
Xem chi tiết