htfziang
11 giờ trước (21:34)

C

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hoàng
11 giờ trước (21:34)

C

Bình luận (0)
luna
11 giờ trước (21:34)

C

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
11 giờ trước (21:31)

B

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hoàng
11 giờ trước (21:32)

B

Bình luận (1)
luna
11 giờ trước (21:32)

B

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
11 giờ trước (21:27)

C

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hoàng
11 giờ trước (21:28)

C

Bình luận (0)
luna
11 giờ trước (21:28)

C. Hướng truyền của ánh sáng

Bình luận (0)
༺ミ𝒮σɱєσиє...彡༻
11 giờ trước (21:25)

D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính.

Bình luận (0)
弃佛入魔
11 giờ trước (21:25)

D

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
11 giờ trước (21:25)

D

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
11 giờ trước (21:19)
Bình luận (5)
luna
11 giờ trước (21:20)

song song

Bình luận (2)
OH-YEAH^^
11 giờ trước (21:06)

Tham khảo

Đứng trên Trái Đất, về ban đêm, ta nhìn thấy Mặt Trăng vì có ánh sáng phản chiếu từ Mặt Trăng. Bởi thế, khi Mặt Trăng bị Trái Đất che, không được Mặt Trời chiếu sáng nữa, lúc đó ta không nhìn thấy Mặt Trăng. Ta nói là có nguyệt thực.

Bình luận (0)
Long Sơn
11 giờ trước (21:06)

Tham khảo:

Nguyệt thực xảy ra khi bóng của Trái đất bao phủ toàn bộ hoặc một phần của Mặt trăng. Điều này chỉ có thể xảy ra khi trăng tròn, vì vậy, trước tiên, hãy hiểu điều  tạo nên trăng tròn. ... Vì vậy, hầu hết thời gian trăng tròn nằm ở trên hoặc dưới một chút so với bóng do Trái đất tạo thành.

Bình luận (0)
Duong gaming
11 giờ trước (21:09)

nguyệt thực sẽ xảy ra khi Mặt Trăng đi vào vùng tối của Trái Đất.

Bình luận (0)
Shauna
11 giờ trước (21:01)

Đường thẳng 

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
11 giờ trước (21:01)

Đường thẳng

Bình luận (0)
luna
12 giờ trước (20:43)

tham khảo:

Có thể ứng dụng để trồng cây, học sinh xếp hàng, giải thích hiện tượng nhật thực nguyệt thực,...

Bình luận (0)
Ha Hoang
11 giờ trước (20:51)

*ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG:

- Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

- Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới.

- Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

- Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.

*ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG:

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng của tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới

 

*ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG:

- Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

- Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN