Duyên
2 giờ trước (23:46)

- Tác dụng phát sáng : dòng điện có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện mặc dù những đèn này chưa sáng tới nhiệt độ cao.

- Tác dụng nhiệt: dòng điện có thể làm cho dây tóc bóng điện nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng.

- Tác dụng sinh lí: dòng điện đi qua cơ thể người có thể làm ccơ co giật, ngạt thở,..

Bình luận (0)

dòng điện có tác dụng và ứng dụng của chúng

- Tác dụng phát sáng : dòng điện có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện mặc dù những đèn này chưa sáng tới nhiệt độ cao.

- Tác dụng nhiệt: dòng điện có thể làm cho dây tóc bóng điện nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng.

- Tác dụng sinh lí: dòng điện đi qua cơ thể người có thể làm ccơ co giật, ngạt thở,..

Bình luận (0)
SonGoku
3 giờ trước (22:18)

Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số bằng 220V thì đèn sáng bình thường.

Bình luận (0)
Kieu Diem
3 giờ trước (22:18)

-HIệu điện thế định mức là 220V(bóng đèn chỉ hoạt động bình thường với hiệu điện thế là 220V,hoạt động yếu với U nhỏ hơn 200V,bóng đèn có thể cháy hỏng với hiệu diện thế lớn hơn 220V)

Bình luận (0)
▶LƯỜI ĐẶƬ ƬÊП
3 giờ trước (22:35)

hiệu điện thế của bóng đèn là 220V, khi có dòng điện với hiệu điện thế là 220V thì bóng đèn sẽ sáng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN