Chào bạn, chỉ các CTV Mới có thể xóa thôi ạ.

Bình luận (0)
Funky
11 tháng 1 lúc 15:57

Sao chép tệp. Chọn tệp cần sao chép. Nháy nút phải, chọn copy. Mở thu mục chứa tệp đó Nháy nút phải chuột, chọn paste. b)Di chuyển tệp. Chọn tệp cần di chuyển. Nháy nút phải chuột, chọn cut. ...

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
Đại úy -
10 tháng 1 lúc 21:25

a)Sao chép thư mục

Chọn thư mục cần sao chép

Nháy nút phải, chọn copy

Mở thu mục chứa thư mục đó

Nháy nút phải chuột, chọn paste

b)Di chuyển tệp

Chọn thư mục cần di chuyển

Nháy nút phải chuột, chọn cut

Mở thư mục cần chứa thư mục

Nháy nút phải chuột, chọn paste

Bình luận (0)
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
11 tháng 1 lúc 20:42

di chuyển đến thư mục nhấn nút chuột bên trái và nhấn vào sao chép.

di chuyển qua chỗ khác và nhấn nút chuột bên trái và nhắn vào nút dán 

vậy là xong rồi bạn nhé

Bình luận (0)
mikusanpai2k9
Thượng sĩ -
9 tháng 1 lúc 19:33

Tệp tin là đơn vị cơ bản dùng để lưu trữ thông tin.

Có 4 dang tệp tin

+Tệp hình ảnh

+Tệp văn bản

+Tệp âm thanh

+Tệp chương trình

Tên tệp gồm 2 phần:phần tên và phần mở rộng đặt cách nhau bởi dấu chấm

Bình luận (0)
EM KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
Tân binh -
8 tháng 1 lúc 20:42

thanh công cụ,phần mềm,nền

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Trà My
11 tháng 1 lúc 20:43

Các thành phần chính của màn hình làm việc windows là:

+ ) Thanh công cụ 

+ ) Phần mềm 

+ ) Nền 

Bình luận (0)
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
11 tháng 1 lúc 20:52

thanh công cụ ,ứng dụng,....

Bình luận (0)
dạ lam
8 tháng 1 lúc 20:30

-Thông tin là tất cả những  đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người. Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin.

-Sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụngHệ điều hành là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chính xác. Còn phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể.

-Trong một đĩa cứng không thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được.

-mô hình quá trình xử lí thông tin là:Thông tin vào ->xử lí -> thông tin ra

-Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi là dữ liệu.

-sức mạnh của máy tính hiện nay tùy thuộc vào bộ nhớ

-Bộ xử lí trung tâm ( CPU )  thể coi là bộ não của máy tính

-

 5 thao tác chính với chuột:Di chuyển chuột.Nháy chuột.Nháy phải chuột.Nháy đúp chuột.Kéo thả chuột.-Trong khi gõ phímhàng phím được lấy làm cơ sở để xác định vị trí đặt các ngón tay là hàng phím cơ sở.-Để có thể hoạt động máy tính cần được cài đặt hệ điều hành.

-1 thư mục có thể chứa vôn số tệp tin

-vì Thanh công việc chứa nút Start, các biểu tượng các chương trình đang chạy hoặc được ghim trên nó, khi nháy vào các biểu tượng này thì chương trình tương ứng sẽ mở ra một phần hoặc toàn phần của màn hình máy tính.

mk chưa có làm câu "thiết kế cây thư mục chỉ ra thư mục mẹ của tệp tin viết đường dẫn đến tệp tin" đâu nhaleu

               
Bình luận (0)
mikusanpai2k9
Thượng sĩ -
8 tháng 1 lúc 12:40

Thư mục mẹ  thư mục bên ngoài,chứa thư mục con. Thư mục gốc  thư mục cao nhất được tổ chức ở trên đĩa và được tạo ra trong quá trình định dạng đĩa bằng lệnh Format, do đó ta không thể xóa thư mục này.

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
8 tháng 1 lúc 12:44

Thư mục mẹ là thư mục chứa trong nó thư mục con

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
8 tháng 1 lúc 13:16

Thư mục mẹ  thư mục bên ngoài,chứa thư mục con. Thư mục gốc  thư mục cao nhất được tổ chức ở trên đĩa và được tạo ra trong quá trình định dạng đĩa bằng lệnh Format, do đó ta không thể xóa thư mục này.

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
8 tháng 1 lúc 12:01

Khả năng của máy tính là :-Khả năng tính toán nhanh .-Tính toán với độ chính xác cao .-Khả năng lưu trữ lớn .-Khả năng '' làm việc '' không ,mệt mỏi .-Thực hiện các tính toán .-Tự động hóa các công việc văn phòng .-Hỗ trợ công tác quản lí .-Công cụ học tập và giải trí .-Điều khiển tự động và rô-bố

Bình luận (1)
mikusanpai2k9
Thượng sĩ -
8 tháng 1 lúc 12:57
 

Máy tính có 4 khả năng . 

Các khả năng đó là :

+ Thực hiện tính toán nhanh 

+ Tính toán với độ chính xác cao 

+ Khả năng lưu trữ lớn 

+ Khả năng làm việc không mệt mỏi .

Bình luận (0)
Phạm Đoàn Ngọc Triết
16 tháng 1 lúc 14:25

gồm có 4 khả năng

+ Thực hiện tính toán nhanh 

+ Tính toán với độ chính xác cao 

+ Khả năng lưu trữ lớn 

+ Khả năng làm việc không mệt mỏi .

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
8 tháng 1 lúc 8:40

Bước 1: Nháy đúp chuột vào tệp tin baihoc.doc

Bước 2: Bấm Ctrl+X hoặc nháy đúp chuột vào lệnh Cut

Bước 3: Nháp đúp chuột vào thư mục Tinhoc

Bước 4: Bấm Ctrl+Z hoặc nháy đúp chuột vào lệnh Paste

Bình luận (0)
Phạm Đoàn Ngọc Triết
16 tháng 1 lúc 14:30

-nháy nút phải chuột vào thư mục "baihoc.doc"

-chọn cut

-nháy đúp chuột vào thư mục "TINHOC"

-nháy chuột phải chọn paste

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN