Anime khắc nguyệt
12 giờ trước (19:30)

tính năng này hiện đang bị lỗi thì phải:v

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
27 tháng 9 lúc 7:46

56 GB = 56.2¹⁰ MB = 56.2¹⁰.2¹⁰ KB = 56.2¹⁰.2¹⁰.2¹⁰ B = 56.2³⁰ B

512 GB = 512.2¹⁰ MB = 512.2¹⁰.2¹⁰ KB = 512.2¹⁰.2¹⁰.2¹⁰ B = 512.2³⁰ B

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
26 tháng 9 lúc 6:38

Tham khảo:
 

Thu nhận thông tin: em sẽ phải trả lời câu hỏi: Đi đâu? Đi với ai? Chơi gì? Ăn gì? Mặc gì? Đi vào thời điểm nào?...

- Lưu trữ thông tin: ghi lại nội dung cho các câu trả lời trên.

- Xử lí thông tin: lên kế hoạch bằng bảng hoặc hình ảnh để hình dung được toàn bộ hoạt động.

- Truyền thông tin: trao đổi lại kế hoạch với bạn bè để có thể có thêm ý kiến đóng góp và trao đổi với người người lớn để được củng cố thêm kế hoạch.

Bình luận (0)
Hoàng Phú Thiện
16 tháng 9 lúc 21:43

A. Solid State Drive (SSD) 

B. Hard Disk Drive (HDD) 

C. USB Flash Drive

Bình luận (0)
Karik-Linh
14 tháng 9 lúc 20:19

Có em nhé

Bình luận (2)
Rimuru Tempest
14 tháng 9 lúc 20:24

Bc 1: Bấm SHIFT rồi bấm MENU

Bc 2: bấm nút xuống 3 lần

Bc 3: Bấm 3 lần xong sẽ thấy 1: LANGUAGE rồi bấm phím 1

Bc 4: tự làm vì cái này thấy Tiếng Việt rồi

Bình luận (2)
Lữ Cao Trí
25 tháng 9 lúc 7:48

được 

Bước 1:Shift+Menu(Setup)

Bước 2:Kéo xuống cuối trang chọn số 1(nhứng số 1).

Bước 3:chọn số 2

 

Bình luận (0)
Đỗ Thị Minh Ngọc
27 tháng 8 lúc 20:47

Tham khảo 

- Số 3 được mã hóa thành: 011

- Số 6 được mã hóa thành: 110

Bình luận (0)
Đức Minh
30 tháng 8 lúc 16:36

- Số 3 được mã hóa thành: 011

- Số 6 được mã hóa thành: 110

Bình luận (0)
(っ◔◡◔)っ ♥ Aurora ♥
20 tháng 8 lúc 10:17

Tham khảo:

 

a) Quan sát đường đi của một chiếc tàu biển: hoạt động thu nhận thông tin.

b) Ghi chép các sự kiện của một chuyến tham quan: hoạt động lưu trữ thông tin.

c) Chuyển thể một bài văn xuôi thành văn vần: hoạt động xử lí thông tin.

d) Thuyết trình chủ đề tình bạn trước tập thể lớp: hoạt động truyền thông tin.

Bình luận (2)