tuấn nguyễn
25 tháng 9 lúc 20:12

giống nhau :

- đều có màng

- tế bào chất với các bào quan : ti thể , lưới nội chất , thể gôngi, ribooxom - nhân 

khác nhau: 

- tế bào thực vật:

+ co màng xenlulozo

+ có diệp lục

+ không trung thể

- tế bào thực vật :

+ không có mạng zenlulozo

+ có trung thể 

+ không có diệp lục

Bình luận (0)
Karik-Linh
23 tháng 9 lúc 20:46

 

Phát biểu nào dưới đây về quá trình lớn lên và phân chia của tế bào là đúng?

A:Mọi tế bào lớn lên rồi đều bước vào quá trình phân chua tế bào.

B:Sau mỗi lần phân chia,từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào giống hệt mình.

C:Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.

D:Phân chia và lớn lê giúp sinh vật tăng kích thước,khối lượng.

 

Bình luận (0)
Vũ Đức Minh
23 tháng 9 lúc 20:48

Phát biểu nào dưới đây về quá trình lớn lên và phân chia của tế bào là đúng?

A:Mọi tế bào lớn lên rồi đều bước vào quá trình phân chua tế bào.

B:Sau mỗi lần phân chia,từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào giống hệt mình.

C:Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.

D:Phân chia và lớn lê giúp sinh vật tăng kích thước,khối lượng

A là đáp án đúng .

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
22 tháng 9 lúc 15:35

Giống nhau:

+ Đều phóng to đc vật để xem vật dễ hơn

+ Đều có gương để xem vật

Khác nhau:

+ Kính lúp phóng to lên khá ít còn kính hiển vi phóng to đc khá nhiều, có thể xem đc các loại vi khuẩn,...

+ Kính hiển vi có cấu tạo phức tạp hơn kính lúp

Bình luận (0)
Đinh Minh Châu
22 tháng 9 lúc 17:31

Giống nhau:

+ Đều phóng to đc vật để xem vật dễ hơn

+ Đều có gương để xem vật

Khác nhau:

+ Kính lúp phóng to lên những vật to vừa phải  còn kính hiển vi phóng to đc những vật rất bé, có thể xem đc các loại vi khuẩn,...

 

 

Bình luận (0)
minh
22 tháng 9 lúc 20:03

Giống nhau:

+ Đều phóng to đc vật để xem vật dễ hơn

+ Đều có gương để xem vật

Khác nhau:

+ Kính lúp phóng to lên khá ít còn kính hiển vi phóng to đc khá nhiều, có thể xem đc các loại vi khuẩn,...

+ Kính hiển vi có cấu tạo phức tạp hơn kính lúp

Bình luận (0)

Đặt chậu cây trên tấm kính và úp ngược cốc thuỷ tinh lớn lên trên.

Để cây trong bóng tối một thời gian (khoảng 1 giờ đồng hồ). 

Đưa nhanh que đuốc đang cháy vào cốc thuỷ tinh. Que đóm tắt có nghĩa là không khí trong bình đã bị cây lấy mất oxi. 

Bình luận (0)
Trương Khánh Trinh
18 tháng 9 lúc 21:09

trả lời

Vì nó ko có chất diệp lục hay lục lạp đó là một thành phần chính để tự quang hợp tạo ra chất hưu cơ nuôi sống bản thân

Bình luận (0)
Karik-Linh
18 tháng 9 lúc 21:15

Vi khuaane là dị dưỡng nên cần phải cần có bổ sùn chất dinh dưỡng thừ bên ngoài 

Bình luận (0)

\(128:2=64=2^6\Rightarrow\) 6 lần

Bình luận (0)
Bảo Chu Văn An
18 tháng 9 lúc 16:46

Mỗi tế bào sẽ phân chia ra làm 2 nên:
\(2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2=2^7=128\)
=> Số lần sinh sản của tế bào là 7 lần

Bình luận (3)
ERROR
18 tháng 9 lúc 20:56

\(64=2^6\) \(6\) lần

Bình luận (0)
ngu đần
11 tháng 9 lúc 9:04

link tham khảo

https://www.google.com/search?q=Vi%E1%BA%BFt+b%C3%A1o+c%C3%A1o+th%E1%BB%B1c+h%C3%A0nh+quan+s%C3%A1t+v%C3%A0+ph%C3%A2n+bi%E1%BB%87t+m%E1%BB%99t+s%E1%BB%91+lo%E1%BA%A1i+t%E1%BA%BF+b%C3%A0o+%C4%91%C3%A3+h%E1%BB%8Dc+trong+m%C3%B4n+KHTN&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Bình luận (0)
Kiệt Hoàng
7 tháng 9 lúc 19:48

tham khảo

1. Giống nhau:

- Đều có các thành phần cấu tạo tương đối giống nhau: màng sinh chất, chất tế bào và nhân :>

- Đều là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể

2. Khác nhau:

*TB động vật:

- Chỉ có màng sinh chất, không có vách ngăn xenlulozo

- Không có lục lạp

- Có trung thể

- Ít khi có không bào

- Phân bào có sao, tế bào chất được phân chia bằng eo thắt ở trung tâm

- Chất dự trữ là: Glicogen

*TB thực vật:

- Có cả màng sinh chất và vách ngăn xenlulozo

- Có lục lạp

- Không có trung thể

- Hệ không bào phát triển

- Phân bào không có sao, tế bào chất được phân chia bằng vách ngang ở trung tâm

- Chất dự trữ là: Tinh bột

3. Nhận xét:

- Những điểm giống nhau giữa TB động vật và TB thực vật, chứng tỏ động vật và thực vật có quan hệ về nguồn gốc trong quá trình phát sinh và phát triển sinh giới

- Những điểm khác nhau giữa TB động vật và TB thực vật, chứng minh rằng tuy có quan hệ về nguồn gốc nhưng động vật và thực vật tiến hóa theo 2 hướng khác nhau

Bình luận (1)
POP POP
7 tháng 9 lúc 19:35

Cái này anh nghĩ nó là tuỳ mục đích mỗi người.

Ví dụ anh học Sinh học để hiểu hơn về cơ thể người cũng như thế giới sinh vật. Học Sinh học và mở rộng để dạy cho nhiều học sinh hơn.

Học Sinh học cũng có thể giúp em hiểu được nhiều quy luật tự nhiên, về di truyền học, công nghệ sinh học từ đó nâng cao, cải thiện giống, nâng cao sản xuất, gia tăng thu nhập.

Cũng nhờ CN sinh học em có thể ứng dụng nó vào nhiều thành tựu y học với người và động vật.

Bình luận (0)