Karik-Linh
13 giờ trước (14:15)

a)Quy ước: A-B-: Đen, A-bb: hung, aaB-: nâu, aabb: vàng. Xét đề bài:

=>(1) đúng vì Lông đen (A-B-) x lông vàng (aabb), con sinh ra có lông vàng (aabb) sẽ nhận ab từ bố và ab từ mẹ → Bố lông đen phải có kiểu gen AaBb

Bình luận (0)
Phạm Dũng
Hôm kia lúc 16:04

số cặp NST = 10/2 = 5 cặp

số kiểu gen ở thể tam nhiễm về các gen đang xét là 5-1 = 4 kiểu

 

Bình luận (0)

Đề sai số liệu và chưa đủ dữ liệu. Nếu cho thêm hoán vị gen thì sẽ hợp lí với tỉ lệ này

Bình luận (1)