❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 1 giờ trước (20:36)

undefined

Bình luận (1)
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 12 tháng 1 lúc 18:41

 

undefined

undefined

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 8 tháng 1 lúc 13:52

1.

Dựa vào các chỉ số điêu bình thường nên bác sĩ nói bệnh nhân không có bệnh

2.

Một người có bệnh do: quá trình hoạt động không bình thường của cơ thể. Có rất nhiều nguyên nhân sinh ra bệnh, nhưng có thể chia thành ba loại chính:

+ Bệnh do bản thân cơ thể có khuyết tật như di truyền bẩm sinh hay rối loạn sinh lý.

+ Bệnh do hoàn cảnh sống khắc nghiệt như quá lạnh, quá nóng, bị ngộ độc, không đủ chất dinh dưỡng.

+ Bệnh do bị các sinh vật khác (nhất là các vi sinh vật) ký sinh.

Bình luận (0)
Phương Vy
Phương Vy 8 tháng 1 lúc 19:03

Dựa vào các chỉ số điêu bình thường nên bác sĩ nói bệnh nhân không có bệnh

2.

Một người có bệnh do: quá trình hoạt động không bình thường của cơ thể. Có rất nhiều nguyên nhân sinh ra bệnh, nhưng có thể chia thành ba loại chính:

+ Bệnh do bản thân cơ thể có khuyết tật như di truyền bẩm sinh hay rối loạn sinh lý.

+ Bệnh do hoàn cảnh sống khắc nghiệt như quá lạnh, quá nóng, bị ngộ độc, không đủ chất dinh dưỡng.

+ Bệnh do bị các sinh vật khác (nhất là các vi sinh vật) ký sinh

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 8 tháng 1 lúc 13:57

Nhân bản vô tính con người là thử nghiệm bị cấm trên toàn thế giới vì gây nhiều mối nguy hiểm đối với nhân loại:

+ Nhân bản vô tính cũng có thể khiến cho nguồn gene của chúng ta trở nên bất tử khi việc nhân bản diễn ra thường xuyên, bất tận. Điều này có hại cho sự phát triển của giống nòi.

+ Ngoài ra, quá trình nhân bản vô tính có thể bị các nhà khoa học can thiệp, tạo ra những bản sao có sự khác biệt về màu tóc, màu mắt, hay có một số đặc tính nổi trội. Quá trình này thậm chí có thể tạo ra những bản nhiễm sắc thể nhân tạo và khi đó, bản sao lại không còn giống bản chính nữa. 

+ Một hậu quả vô cùng nghiêm trọng khác khi nhân bản vô tính người được phép tiến hành là: Một số bản sao người có thể thực hiện những hành vi tội ác mà nguyên bản không hề biết. Điều này khiến cho các cơ quan hành pháp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra thủ phạm. 

+ Bên cạnh đó, hệ thống bảo mật dựa vào việc nhận diện đặc điểm sinh học cũng sẽ khó có thể sử dụng khi các bản sao người thực sự tồn tại.

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 7 tháng 1 lúc 10:13

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 5 tháng 1 lúc 16:58

Cho f1 lai phân tích thu được tỷ lệ: 

7/20 cây cao quả tròn : 7/20 cây thấp quả dài : 3/20 cây cao quả dài : 3/20 cây thấp quả tròn

-> F1: AB/ab, f = 3/20 . 2 = 30%

SĐL:

P: AB/AB x ab/ab

GP: AB x ab

F1: AB/ab

F1 lai phân tích

AB/ab x ab/ab

-> (AB = ab = 35%, Ab = aB = 15%) x ab

-> Fa: 35% AB/ab : 35% ab/ab : 15% Ab/ab : 15% aB/ab

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 3 tháng 1 lúc 15:24

P: AaBb x AaBb

F1: 9 A-B- (quả dẹt) : 6 A-bb + aaB- (6 quả tròn) : 1 aabb (1 quả dài)

Cho bí quả tròn (A-bb + aaB-) tạp giao, ta có:

(1/6 AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb) x (1/6 AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb)

-> (1/3 Ab : 1/3aB : 1/3ab) x (1/3 Ab : 1/3aB : 1/3ab)

-> A-B- = 1/3 . 1/3 . 2 = 2/9 (quả dẹt)

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 3 tháng 1 lúc 16:34

P: AaBb x AaBb

F1: 9 A-B- (quả dẹt) : 6 A-bb + aaB- (6 quả tròn) : 1 aabb (1 quả dài)

Cho bí quả tròn (A-bb + aaB-) tạp giao, ta có:

(1/6 AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb) x (1/6 AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb)

-> (1/3 Ab : 1/3aB : 1/3ab) x (1/3 Ab : 1/3aB : 1/3ab)

-> A-B- = 1/3 . 1/3 . 2 = 2/9 (quả dẹt)

Bình luận (0)