....
5 giờ trước (11:28)
1 gen có khối lượng phân tử là 720000 đvC . gen này có tỉ lệ (A+T ) /(G+X)  =2/3 . tính số nu của từng loại gen câu hỏi 40702 - hoidap247.com
Bình luận (0)
Gấu Vi
Trịnh Long
19 giờ trước (21:21)

a, P : Aabb                     Aabb

Gp : Ab ; ab                      Ab ; ab

F1 : TLKG : AAbb :2 Aabb : aabb

       TLKH : 3A-bb : 1aabb

b, P : AaBb       x         Aabb

Gp : AB ; Ab ; aB ; ab      Ab ; ab

F1 : TLKG : AABb : 2AaBb : AAbb : 2Aabb  : aaBb : aabb

        TLKH : 3A-B- : 3A-bb : 1aaB- : 1aabb

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN