Nguyễn Minh Quân
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Quân
Xem chi tiết
HelenaYoko
Xem chi tiết
HelenaYoko
Xem chi tiết
Phước Lộc
4 tháng 7 lúc 18:41

loading...  

Bình luận (0)
nguyen hoang long
Xem chi tiết
Scarlett
Xem chi tiết
HelenaYoko
Xem chi tiết
NeverGiveUp
19 tháng 6 lúc 20:20

Ta có phương trình dao động dạng tổng quát:\(x=A.cos.\left(\omega t+\varphi\right)\)

A=5 cm

\(f=\dfrac{N}{t}=\dfrac{20}{10}=2\left(Hz\right)\)

Tại t=0 vật đang cân bằng theo chiều dương

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=5.cos\varphi=0\\\nu>0\end{matrix}\right.\)

<=>\(\left\{{}\begin{matrix}cos\varphi=0\\sin\varphi=0\end{matrix}\right.=>\varphi=\dfrac{-\pi}{2}}\)

Vậy PT dao động có dạng:

\(x=5cos\left(4\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)cm\)

 

Bình luận (1)
Tô Mì
Xem chi tiết
Minh Phương
17 tháng 6 lúc 8:46

\(1.E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0r}\)

\(2.E=\dfrac{\rho r}{2\varepsilon_0}\)

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết

Câu 10:

Thay t=0,25 vào \(x=10\cdot cos\left(\Omega t+\Omega\right)\), ta được:

\(x=10\cdot cos\left(0,25\Omega+\Omega\right)=10\cdot cos\left(1,25\Omega\right)=-5\sqrt{2}\)

=>Chọn B

Câu 9:

Khi t=0 thì \(x=5\cdot cos\left(2\Omega\cdot0+\dfrac{\Omega}{3}\right)=5\cdot cos\left(\dfrac{\Omega}{3}\right)=2,5\left(cm\right)\)

\(v=x'=5\cdot\left(-2\Omega\right)\cdot sin\left(2\Omega t+\dfrac{\Omega}{3}\right)=-10\Omega\cdot sin\left(2\Omega t+\dfrac{\Omega}{3}\right)\)

Khi t=0 thì \(v=-10\Omega\cdot sin\left(\dfrac{\Omega}{3}\right)=-5\sqrt{3}\cdot\Omega< 0\)

=>Chuyển động theo chiều âm

=>Chọn C

Bình luận (0)