Phong Thần
12 giờ trước (15:42)

Câu 1; Trong trường hợp nào sau đây, lực không thực hienj công

A. Lực ma sát khi vật trượt

B.trọng lực khi vật chuyển động ngang

C.trọng lực khi vật trượt trên mặt phẳng nghiêng

D.lực phát động của oto khi chuyển động đều

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
16 giờ trước (11:49)

x = 15 - 5 = 10cm = 0,1m

a) 0,5kx2 = 0,5mvo2 => vo = 5m/s

b) 0,5mvo2 = mgh = mgL.sin\(\alpha\) 

=> L = 2,5m

Đáp án: D

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
16 giờ trước (11:58)

*Áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích và tỉ lệ thuận với nhiệt độ*

Áp suất của một khối lượng khí xác định sẽ tăng: 2.2 = 4 lần

Đáp án: C

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
16 giờ trước (12:01)

Đáp án: D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN