Nguyễn Thanh Hằng
Đại tá -
5 giờ trước (12:52)

a/ \(s=\dfrac{1}{2}at^2=\dfrac{1}{2}.2.3^2=9\left(m\right)\)

b/ \(A=P.h=50.9=450\left(N\right)\)

c/ \(F=am=5.2=10\left(N\right)\)

\(A=F.s=10.9=90\left(N\right)\)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
19 giờ trước (22:26)

1.Trong chuyển động thẳng biến đổi đều

A. Véc tơ gia tốc của vật có hướng không đổi, độ lớn thay đổi

B. Véc tơ gia tốc của vật có hướng thay đổi, độ lớn không đổi

C. Véc tơ gia tốc của vật có hướng và độ lớn thay đổi

D. Véc tơ gia tốc của vật có hướng và độ lớn không đổi

2. Chọn câu đúng

A. Gia tốc của chuyển động nhanh dần đều lớn hơn gia tốc của chuyển động chậm dần đều

B. Chuyển động nhanh dần đều có gia tốc lớn thì có vận tốc lớn.

C. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương, chiều và độ lớn không đổi

D. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều tăng, giảm đều

Bình luận (0)
yeong seok
21 giờ trước (21:21)

Lm mik câu 4B thôi nếu bn ko có thời gian giúp mik câu 4 B thôi cam ơn ạ 

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đại úy -
Hôm qua lúc 11:09

a. Động năng và thế năng tại vị trí ném lần lượt là:

\(W_đ=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}.0,5.20^2=25\) (J)

\(W_t=mgh=0,5.10.2=10\) (J)

b. Cơ năng của vật ở vị trí cao nhất bằng cơ năng của vật ở vị trí ném:

\(W=W_đ+W_t=25+10=35\) (J)

c. Tại độ cao động năng bằng 2 lần thế năng

\(\Rightarrow W=W_đ+W_t=3W_t\)

\(\Rightarrow W_t=\dfrac{W}{3}\)

\(\Rightarrow mgh=\dfrac{W}{3}\)

\(\Rightarrow h=\dfrac{W}{3mg}=\dfrac{35}{3.0,5.10}=2,33\) (m)

Như vậy ở độ cao 0,33 m so với vị trí ném thì động năng bằng 2 lần thế năng.

d. Khi chạm đất, thế năng của vật bằng 0, do đó động năng bằng cơ năng

\(W_đ=W\)

\(\Rightarrow v=\sqrt{\dfrac{2W}{m}}=\sqrt{\dfrac{2.25}{0,5}}=10\) (m/s)

 

Bình luận (0)
Thu Hồng
Hạ sĩ -
Hôm kia lúc 23:01

Đáp án: a) 2500 J

             b) 7500 J

 

Các bước giải:

 Phân tích lực tác dụng là Fk; Fms; N; P (em thêm các dấu trên đầu nhé)

ADĐL 2 Niuton ta có:

Fk + Fms + P + N = m.a (thêm dấu trên đầu nhé)

a) Thay vào ta đc:

Fk - Fms = m.a

Fk - muy.m.g = 0 (a=0)

Fk = 0,05 .50.10 = 25 (N) nên A của Fk = 25.100.cos0 = 2500 (J)

b) Theo cách tính tương tự: Fk - Fma = 50.1

Fk = 50 + 25 = 75 (N) => A của Fk = 75.100 = 7500 (J)

Bình luận (0)
$Mr.VôDanh$
Hôm kia lúc 21:21

mình thấy 3 th trên đều có động lượng bằng nhau vì khối lượng và vận tốc đc bảo toàn

Bình luận (0)
$Mr.VôDanh$
Hôm kia lúc 21:25

a) m\(_1\) v\(_1\) +m\(_2\) v\(_2\) =(m\(_1\) +m\(_2\) )v

=> v=2,5m/s

b)p=p1+p2=5(kg.m.s\(^{-1}\) )

Bình luận (1)
yeong seok
24 tháng 1 lúc 22:58

Giúp câu 5B vs hu hu mik ko bít giải sao

Ra kq âm ko 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN