Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

tràn thị trúc oanh

Trộn V1 , 1 lít dd HCl 0,6 M , với V2 , 1 dd NaOH 0,4 M thu được 0,6 l dd A . Tính V1 ,V2 . Biết 0,6 l dd A có thể hòa tan hết 1,02 gam Al2O3 (coi sự pha trộn ko làm thay đổi thể tích).

huyền thoại đêm trăng
huyền thoại đêm trăng 11 tháng 10 2018 lúc 20:11

nAl2O3 = 0.1 nHCl = 0.6V1 nNaOH = 0.4V2 TH1: HCl dư NaOH + HCl = NaCL + H2O 0.4V2----0.4V2 Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O 0.1----------0.6 có 0.6 = 0.6V1 - 0.4V2 V1 + V2 = 0.6 => loại TH2 : NaOH dư NaOH + HCl = NaCL + H2O 0.6V1----0.6V1 2NaOH + Al2O3 = 2NaALO2 + H2O 0.2------------0.1 0.2 = 0.4V2 - 0.6V1 V1 + V2 = 0.6 => V1 = 0.04,V2 = 0.56

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...