Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 41
Số lượng câu trả lời 2320
Điểm GP 906
Điểm SP 2305

Người theo dõi (515)

Nguyen ha ngoc anh
Huy Jenify
Minh Nhân

Đang theo dõi (34)

Uyen Vuuyen
Hiền Mai
Hai Anh
Trang Phùng