Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 41
Số lượng câu trả lời 2320
Điểm GP 905
Điểm SP 2213

Người theo dõi (499)

lưu ánh quang
Dazai Osamu
Hồ Quang
mec lưi

Đang theo dõi (34)

Uyen Vuuyen
Hiền Mai
Hai Anh
Trang Phùng