Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Quoc Tran Anh Le

Like và follow fanpage để cập nhật những tin tức mới nhất về cuộc thi nha. Các bạn hãy giúp đỡ chúng mình phát triển cuộc thi :>

Cuộc thi Toán Tiếng Anh VEMC | Facebook

Nếu bạn muốn đề xuất câu hỏi xuất hiện trong chuyên mục này các bạn hãy gửi qua form để nhận được sự ưu tiên giúp đỡ đến từ cộng đồng :>

[Tiền sự kiện 1] Thử sức trí tuệ - Google Biểu mẫu

-------------------------------------------------------------------

[Hóa.C20 _ 20.1.2021]

Người biên soạn câu hỏi: Đỗ Quang Tùng

Công thức C2H15 ứng với 3 chất A, B, C có công thức cấu tạo khác nhau trong 3 chất này khi tác dụng với Cl2 có ánh sáng: chất A tạo ra 4 dẫn xuất monoclo, chất B chỉ ra 1 dẫn xuất duy nhất, chất C tạo ra dẫn suất monoclo. Các chất A, B, C là gì?

[Hóa.C21 _ 20.1.2021]

Người biên soạn câu hỏi: Nguyễn Bình An

Khi được yêu cầu cách trình bày cách pha chế 50ml dung dịch CuSO4 0,1M, một bạn học sinh đã làm như sau:

"Cần 1,25g bột CuSO4.5H2O cho vào cốc thủy tinh có chia vạch dung tích 100ml, dùng ống đong để đong 50ml nước và đổ vào cốc, khuấy đều cho tan. Ta thu được 50ml dung dịch CuSO4 nồng độ 0,1M."

Hãy cho biết bạn học sinh trên có chính xác không? Hãy sửa lại lỗi sai (nếu có).

traitimtrongvang
Đại úy -
20 tháng 1 lúc 23:00

Câu 21 :

Bạn học sinh trên làm không chính xác. Lỗi sai ở chỗ là bạn học sinh quên rằng trong CuSO4.5H2O cũng có chứa nước.

\(n_{CuSO_4.5H_2O} = n_{CuSO_4} = 0,1.0,05 = 0,005(mol)\)

\(\Rightarrow n_{H_2O} = 0,005.5 = 0,025(mol)\\ m_{H_2O} = 0,025.18 = 0,45(gam)\\\Rightarrow V_{H_2O} = \dfrac{m}{D} = \dfrac{0,45}{1} = 0,45(ml) \)

Thể tích nước cần thêm : \(V_{nước} = 50 - 0,45 = 49,55(ml)\)

Bình luận (2)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
20 tháng 1 lúc 23:14

C20: Bạn nào đưa đề mà sai nhiều chổ thế nhỉ C5H12 , 4 dẫn xuất , 1 dẫn xuất và 3 dẫn xuất nhé.

Tính chất hóa học của Pentan C5H12 | Tính chất hóa học, vật lí, điều chế, ứng dụng

Chất A + Cl2 => 4 dẫn xuất 

=> A là : Chất thứ hai 

Chất B + Cl2 => 3 dẫn xuất 

=> B là : Chất thứ nhất 

Cuối cùng là C 

 

 

Bình luận (4)
traitimtrongvang
Đại úy -
15 tháng 1 lúc 12:11

CTHH của A:  (AO2)n (n nguyên,dương)

Ta có : \(M_{(AO_2)_n} = (A + 32).n = 142 \Rightarrow A = \dfrac{142-32n}{n}\)

Với n = 2 thì A = 39(Kali)

CTHH của B: (NaO)m (m nguyên,dương)

Ta có : \(M_{(NaO)_m} = (23 + 16)m = 78 \Rightarrow m = 2\)

Vậy CTHH của hai oxit là K2O4 và Na2O2

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
14 tháng 1 lúc 13:20

a)

Chất rắn C : Cu

Bảo toàn e : 

\(2n_{Cu\ dư} = 3n_{NO}\\ \Rightarrow n_{Cu\ dư} = \dfrac{0,0175.3}{2} = 0,02625(mol)\)

Gọi 

\(n_{Cu\ pư} = a; n_{Fe_3O_4} = b\\ \Rightarrow 64a + 232b = 40,8 - 0,02625.64 = 39,12(1)\)

Bảo toàn e : 

\(2n_{Cu} = 2n_{Fe_3O_4} + 3n_{NO}\\ \Rightarrow 2a - 2b = 0,13.3(2)\)

Từ (1)(2) suy ra a = 0,285 ; b = 0,09

Suy ra \(n_O = 4n_{Fe_3O_4} = 0,09.4 = 0,36(mol)\)

\(2H^+ + O^{2-} \to H_2O\\ 4H^+ + NO_3^- \to NO + 2H_2O\)

\(Suy\ ra\ :n_{HNO_3} = 2n_O + 4n_{NO} = 1,24(mol)\\ \Rightarrow C_{M_{HNO_3}} = \dfrac{1,24}{0,2} = 6,2M\)

b)

Muối gồm :

Cu(NO3)2 : 0,285

Fe(NO3)2 : 0,09.3 = 0,27(mol)

\(\Rightarrow m_{muối} = 0,285.188 + 0,27.180 = 102,18(gam)\)

Bình luận (4)
santa
14 tháng 1 lúc 13:11

mong mng không giải bảo toàn electron vì mình chưa học :'(

Bình luận (2)
traitimtrongvang
Đại úy -
13 tháng 1 lúc 22:27

\(Na_2CO_3 + SO_2 + \to Na_2SO_3 + CO_2 \)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
13 tháng 1 lúc 22:31

PTHH: \(Na_2SO_3+2H_2O+2CO_2\rightarrow H_2SO_3+2NaHCO_3\)

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
13 tháng 1 lúc 22:42

Na2SO3+2H2O+2CO2->H2SO3+2NaHCO3

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
13 tháng 1 lúc 11:59

\(n_{CO_2} = 0,1(mol)\)

CaCO3.MgCO3 + 4HCl → CaCl2 + MgCl2 + 2CO2 + 2H2O(1)

........0,05...............0,2.......................0,05.......0,1..........................(mol)

\(n_{NaOH}= 0,12(mol)\)

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl(2)

..0,1...........0,2.................................................(mol)

HCl + NaOH → NaCl + H2O(3)

0,02.....0,02................................(mol)

Theo PTHH (1)(3) suy ra : 

\(n_{HCl} = 0,2 + 0,02 = 0,22(mol)\\ \Rightarrow V_{dd\ HCl} = \dfrac{0,22}{1} = 0,22(lít)\) 

Bình luận (0)
s111111111
6 tháng 1 lúc 21:04

hình như sai đề

 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
3 tháng 1 lúc 18:43

Gọi \(n_{Mg} = a(mol) ; n_{Al} = b(mol)\)

Ta có : 24a + 27b = 0,78(1)

\(Mg + H_2SO_4 \to MgSO_4 + H_2\\ 2Al + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\)

Theo PTHH : \(n_{H_2SO_4\ pư} = a + 1,5b(mol)\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4\ dư} = 0,05 - a - 1,5b(mol)\)

\(2NaOH + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + 2H_2O\\ \)

\(MgSO_4 + 2NaOH \to Mg(OH)_2 + Na_2SO_4\)

   a..............2a................a............................(mol)

\(Al_2(SO_4)_3 + 6NaOH \to 2Al(OH)_3 + 3Na_2SO_4\)

 0,5b.................3b................b...............................(mol)

\(Al(OH)_3 + NaOH \to NaAlO_2 + 2H_2O\)

c......................c.........................................(mol)

Ta có :

\(n_{NaOH} = (0,05 - a -1,5b).2 + 2a + 3b + c = 0,11\)(2)

\(m_{kết tủa} = 58a + (b - c).78 = 1,36(gam)\)(3)

(1)(2)(3) suy ra : a = 0,01 ; b = 0,02 ; c = 0,01

Vậy :

\(\%m_{Mg} = \dfrac{0,01.24}{0,78}.100\% = 30,77\%\\ \%m_{Al} = 100\% -30,77\% = 69,23\%\)

Bình luận (1)

undefined

 

Chào bạn  tuy không thể giúp bạn nhưng cho mình hỏi bạn có bị mất thanh thông báo tin nhắn như mình không ạ

Bình luận (3)
traitimtrongvang
Đại úy -
3 tháng 1 lúc 18:33

Oxit kim loại R : \(R_2O_n\)

\(n_{Fe_2O_3} = a(mol) ; n_{R_2O_n} = b(mol)\\ \Rightarrow 160a + b(2R + 16n) = 70,25(1)\)

\(n_{CO} = n_{CO_2} = 0,15(mol)\)

 

\(CO + O_{oxit} \to CO_2\)

\(n_{O\ pư} = n_{CO_2} = 0,15(mol)\)

\(2H^+ \to H_2 + 2e\\ 2H^+ + O^{2-} \to H_2O\)

Ta có : \(n_{H^+} =2n_{H_2SO_4} = 2n_{H_2} + 2n_{O(Y)}\)

\(\Rightarrow n_{O(Y)} = 0,7(mol)\)

Bảo toàn nguyên tố với O : 3a + bn = 0,7 + 0,15 = 0,85(2)

Sau phản ứng, không thu được kim loại R,chứng tỏ R không phản ứng với CO

Mà sau khi nung T thu được khối lượng oxit lớn hơn khối lượng X ban đầu. Chứng tỏ muối sunfat của kim loại R không tan trong nước.

Vậy,101,05 gam chất rắn gồm :

\(Fe(OH)_3 : 2a(mol)\\ R_2(SO_4)_n : b(mol)\)

⇒107.2a + b(2R + 96n) = 101,05(3)

Từ (1)(2)(3) suy ra a = 0,2 ; Rb = 17,125 ; bn = 0,25

Suy ra :\(R = \dfrac{17,125}{\dfrac{0,25}{n}} = \dfrac{137}{2}n\)

Với n = 2 thì R = 137(Ba) .Vậy oxit : BaO

 

 

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN