Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thừa Thiên Huế , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 2412
Điểm GP 505
Điểm SP 2675

Người theo dõi (501)

Gấu Trắng
Hưng Lê Minh
Thành Trung
hung

Đang theo dõi (6)

An Dao
Azue
Vũ Minh Chi

Dòng thời gian