Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 3045
Điểm GP 513
Điểm SP 2765

Người theo dõi (686)

Nhi Ngọc
Tuyen
Isa Lana

Đang theo dõi (4)


Câu trả lời:

Câu trả lời:

(2) The art of Mathematics - Trao Đổi Toán Học

Mình tổng quát bài toán ở đây