Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tiền Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 161
Điểm GP 43
Điểm SP 105

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (19)

Lucy
Huệ Phạm
Lê Thị Huyền