Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 2062
Điểm GP 917
Điểm SP 4284

Người theo dõi (928)

Ánh Dương
Le Thanh Tam
diễm ngọc
hung
minh Lê triệu

Đang theo dõi (1)

Akai Haruma

Dòng thời gian