Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 572
Điểm GP 70
Điểm SP 403

Người theo dõi (106)

Đang theo dõi (3)

Nịna Hatori
Kirigaya Kazuto

Dòng thời gian