Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 41
Điểm GP 3
Điểm SP 19

Người theo dõi (77)

MINH_SKY8
Tống Linh Trang
Trần Linh Đan
Ngô thừa ân

Đang theo dõi (404)