Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 2490
Điểm GP 429
Điểm SP 1959

Người theo dõi (497)

Đang theo dõi (6)

Thiên Dương
Azue

Dòng thời gian