vũ đức hội

cho phân tử C4H4 mạch vòng với 4 electron \(\pi\)hãy viết phương trình các hàm năng lượng của hàm sóng theo HUCKEN

Nguyễn Công Tỉnh
30 tháng 9 2018 lúc 19:03

mũi tên đỏ đế chỉ đọc từ dưới lên trên trong mỗi bức tranh

Chưa phân loại

Chưa phân loại

Chưa phân loại

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

1. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân

2. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số notron khác nhau về số electron

3. Các electron trên cùng một phân lớp khác nhau về mức năng lượng

4. Phân lớp p chứa tối đa 6 electron

5. Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau

6. Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu

Số phát biểu đúng là

A. 4   

B. 3   

C. 1   

D. 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN