Học kì 2

Yến Nguyễn
31 tháng 5 2020 lúc 13:40

2. a. Hành vi của Hòa là sai. Vì:

- Quyền sở hữu tài sản của công dân gồm 3 quyền: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng,quyền định đoạt. Hòa không phải là chủ sở hữu của chiếc ví nên Hòa không có quyền gì đối với chiếc ví khi chủ sở hữu chưa cho phép.

- Hòa đã vi phạm pháp luật về việc không thực hiện nghĩa vụ công dân về tôn trọng tài sản của người khác.

b. Nếu là Hòa em sẽ giữ nguyên chiếc ví và tìm cách trả lại cho chủ sở hữu nó.

- Nếu có điều kiện theo địa chỉ trên giấy tờ trao tận tay cho người mất.

- Tìm cách báo cho người mất đến nhận.

- Nhờ thầy cô giáo chuyền cho người mất.

- Nộp cho công an....

Bình luận (0)
Le Tran Bach Kha
31 tháng 5 2020 lúc 12:51

Câu 1: Kể 3 trường hợp sử dụng quyền khiếu nại của công dân, học sinh

- Bị hạ hạnh kiểm không lí do

- Không được điểm dù bài làm đúng

- không được phép nghỉ học dù bị bệnh sốt

Câu 2: Kể 3 trường hợp sử dụng quyền tố cáo của công dân, học sinh

- Nhìn thấy có bạn đánh nhau

- Có người lạ đem hung khí vào trường

- Bắt gặp có người trộm máy tính của trường

Câu 3 : Công dân, học sinh sử dụng quyền tự do ngôn luận trong những trường hợp nào ?

- Trong những buổi sinh hoạt, họp, phát biểu ý kiến, quan điểm cá nhân về 1 vấn đề nào đó

Bình luận (0)
Le Tran Bach Kha
30 tháng 5 2020 lúc 20:03

2,Nếu thấy an đang hút thuốc và rủ các bạn chơi game cá cược tiền thì em sẽ làm gì ?

- Nếu thấy an đang hút thuốc và rủ các bạn chơi game cá cược tiền thì em sẽ khuyên An đừng và thôi hút thuốc, cũng đừng rủ các bạn chơi game cá cược tiền. Nêu tác hại của việc hút thuốc cũng như chơi game cá cược tiền cho An nghe và khuyên bạn nên thôi không làm việc này

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN