Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Fa Châu De
Fa Châu De 8 giờ trước (16:01)

Gọi a (km/h) và vận tốc của xe tải (a>0), có:

Vận tốc của xe khách là: a + 20 (km/h)

Khi xe tải gặp xe khách thì đã đi: 3a km

Khi xe khách gặp xe tải thì đã đi: a + 2 km

=> 3a + (a + 2) = 180 = 44,5 (km/h)

Vậy xe tải đi với vận tốc là 44,5 km/h và xe khách là 64,5 km/h

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV Hôm qua lúc 15:04

Gọi \(x\left(km/h\right)\) là vận tốc theo dự định \(\left(x>0\right)\)

       \(y\left(h\right)\) là thời gian theo dự định \(\left(y>0\right)\)

Vì vận tốc tăng thêm \(14km/h\) thì đến sớm \(2h\) nên ta có phương trình:

\(xy=\left(x+14\right)\left(y-2\right)\\ \Leftrightarrow xy=xy-2x+14y-28\\ \Leftrightarrow-2x+14y=28 \left(1\right)\)

Vì vận tốc giảm đi \(4km/h\) thì đến muộn \(1h\) nên ta có phương trình:

\(xy=\left(x-4\right)\left(y+1\right)\\ \Leftrightarrow xy=xy+x-4y-4\\ \Leftrightarrow x-4y=4 \left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)\) và \(\left(2\right)\) ta có hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}-2x+14y=28\\x-4y=4\end{matrix}\right.\)

Giải hệ phương trình ta được \(\left\{{}\begin{matrix}x=28\\y=6\end{matrix}\right.\)

Vậy vận tốc theo dự định là \(28km/h\)

       thời gian theo dự định là \(6h\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân Hôm kia lúc 21:50

Gọi số cần tìm là: ab

Ta có: a+b= 16

Số mới là: ba

Vì số mới nhỏ hơn số ban đầu 18 đơn vị nên: ab-ba= 18

⇔ 9a-9b= 18

⇔ a-b= 2

Ta có hpt: a+b= 16

và a-b= 2

⇔ a= 9

b= 7

 Vậy số cần tìm là: 97

 
Bình luận (0)
Trương Huy Hoàng
Trương Huy Hoàng Hôm kia lúc 21:19

Giải hệ phương trình hay tìm m hả bạn?

Bình luận (0)
hoàng thùy linh
hoàng thùy linh 10 tháng 1 lúc 13:57

các bạn giải hộ mk bàitoán này vs

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 10 tháng 1 lúc 17:22

Gọi số đó là \(\overline{xy}=10x+y\) (\(x;y\in N,0< x< 10,0\le y\le9\))

Từ dữ kiện đầu tiên: \(2y-x=1\)

Từ dữ kiện thứ 2: \(10x+y-\left(10y+x\right)=27\)

\(\Leftrightarrow x-y=3\)

Ta được hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}2y-x=1\\x-y=3\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=4\\x=7\end{matrix}\right.\)

Số đó là 74

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
Linh Nguyễn 10 tháng 1 lúc 12:20

ai giải gúp mình được ko ạ

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN