Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

giải giúp mình hết mấy câu này ạ

Bài 1: Lúc 6 giờ một ô tô chạy từ A về B. Sau đó nửa giờ, một xe máy chạy từ B về A. Ô tô gặp xe máy lúc 8 giờ. Biết vận tốc ô tô lớn hơn xe máy 10km/h và khoảng cách AB=195km. Tính vận tốc mỗi xe

Bài 2: Ga xe lửa Sài Gòn cách ga Dầu Giây 65km. Xe khách ở Sài Gòn, xe hàng ở Dầu Giây đi ngược chiều nhau và xe khách khởi hành sau xe hàng 36 phút, sau khi xe khách ở Sài Gòn khởi hành 24 phút mới gặp xe hàng. Nếu hai xe khởi hành đồng thời và cùng đi Hà Nội thì sau 13 giờ hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng xe khách đi nhanh hơn xe hàng

Bài 3: hai người ở 2 địa điểm A và B cách nhau 3,6km khởi hành cùng một lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau ở một địa điểm cách A à 2km. Nếu cả hai cùng giữ nguyên vân tốc như trường hợp trên, nhưng người đi chậm hơn xuất phát trước người kia 6 phút thì họ sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường. Tính vận tốc của mỗi xe

Bài 4: quãng đường AB gồm 1 đoạn lên dốc dài 4km, đoạn xuống dốc dài 5km. Một người đi xe đạp từ A đến B mất 40 phút và đi từ B về A mất 41 phút. tính vận tốc lúc lên dốc và xuống dốc

Bài 5: hai xe khởi hành cùng một lúc từ 2 địa điểm cách nhay 130km và găpj nhau sau 2 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe biết đi từ B có vận tốc nhanh hơn xe đi từ A là 5km/h

Bài 6: một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa, nếu xe chạy với 35km/h thì sẽ đến B chậm 2 giờ so với dự định. Nếu xe chạy với vận tốc 50km/h thì sẽ đén B sớm 1 giờ so với dự định. Tính độ dài quãng đường AB và thời điểm xuất phát của ô tô tại A

Bài 7: một ca nô xuôi dòng một quãng sông dài 12km rồi ngược dòng quãng sông đó mất 2 giờ 30 phút. Nếu cũng trên quãng sông ấy, ca nô xuôi dòng 4km rồi ngược dòng 8km thì hết 1 giờ 20 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc rieng của dòng nước

Bài 8: một ca nô chạy trên sông trong 7 giờ, xuôi dòng 108km, ngược dòng 63km. Một lần khác cũng trong 7 giờ ca nô xuôi dòng 81km và ngược dòng 84km. Tính vận tốc nước chảy và vận tốc của ca nô

Bài 9: hai đội công nhân cùng làm 1 đoạn đường trong 24 ngày thì xong. Mỗi ngày, phần việc đội A làm gấp rưỡi đội B. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong đoạn đường đó trong bao lâu

Bài 10: Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu

Bài 11: hai người thợ cùng xây một bức tường trong 7 giờ 12 phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 5 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì cả 2 xây được 3/4 bức tường> Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xây xong bức tường

Bài 12: Hai công nhân cùng của cho một công trình trong 4 ngày thì xong việc. Nếu người thứ nhất làm một trong 9 ngày và người hai đến làm tiếp trong 1 ngày nữa thì xong việc. Hỏi mỗi ngưỡi làm một mình trong bao lâu xong việc

Bài 13: Hai tổ công nhân cùng làm chung một công việc và dự định hoàn thành trong 6 giờ. Nhưng khi làm trong 5 giờ thì tổ II được điều động đi làm việc khác. Do cải tiến cách làm , năng suất của tổ I tăng 1,5 lần, nên tổ I đã hoàn thành nốt phần việc còn lại trong 2 giờ. Hỏi với năng suất ban đầu, nếu mỗi tổ làm một mình thì sau bao nhiêu giờ mới xong công việc

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.