Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Lệ Bích

Mọi người ghi câu trả lời không cần ghi lời giải (nếu được thì càng tốt 😁 )

1. Cracking C4H10 tạo thành 2 sản phẩm A và B. Hai chất A và B có thể thu được là ?

2. Đốt cháy 6,72 lít khí Hidro (đktc). Biết hiệu suất toả nhiệt của Hidro là 286kJ/mol, và hiệu suất của quá trình đạt 90%. Nhiệt lượng toả ra là?

3. Để thắp sáng một bóng đèn 100W trong một tháng, khối lượng than đá cần dùng là bao nhiêu kg? (Biết mỗi ngày bóng đèn được thắp sáng 8 giờ, năng suất tỏa nhiệt trung bình của than đá là 8000 kJ/kg, 1W = 1J/s, 1 tháng có 30 ngày và hiệu suất của quá trình chuyển hóa nhiệt năng thành điện năng là 40%) ?

4.Cho các phát biểu sau: (1) Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nặng hơn nước; (2) Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp của các hidrocacbon; (3) Thành phần chính của dầu mỏ là metan ; (4) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định; (5) Sau khi chưng cất phân đoạn dầu mỏ, xăng chiếm phần lớn. Số phát biểu sai là ?

5.Cho các phát biểu sau: (1) Mỏ dầu nằm sâu trong lòng đất; (2) Mỏ dầu gồm 2 lớp: lớp khí và lớp dầu; (3) Lớp khí trên mỏ dầu có thành phần chính là metan; (4) Để tăng sản lượng xăng, người ta dùng phương pháp cracking dầu nặng. Số phát biểu đúng là ?

6.Đốt cháy V lít khí thiên nhiên (chứa 96% là khí metan, 2% khí Nito, và 2% là khí Cacbonic về thể tích) ở đktc. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch nước vôi trong (dư) thấy tạo thành 7,7 gam kết tủa. Giá trị của V là ?

Karik-Linh
18 tháng 5 2020 lúc 21:41

ta sử dụng craking , chiết dầu

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
16 tháng 5 2020 lúc 17:17

Ứng dụng :

- Làm son môi

- Làm tất quần

- Làm bút sáp màu

Bình luận (0)
Karik-Linh
16 tháng 5 2020 lúc 19:40

liên hệ đó là ,

- nhiên , nguyên liệu

- các sản phảm phụ thì làm cho công nghiệp , làm đường sá

- còn là nguồn thu thập lơn về kinh tế

-làm đồ dùng , đồ nhựa

Bình luận (0)
Karik-Linh
26 tháng 4 2020 lúc 9:48

a, mC=8,8.12\44=2,4g

mH=5,4.2\18=0,6g

mO = 3 – 2,4 – 0,6 = 0

Vậy trong A có 2 nguyên tố : C, H

b, A có dạng CxHy

Ta có: x:y=2,4\12:0,6\1=1:3

→ x = 1 ; y = 3

CT tổng quát của A : (CH3)n

Với n = 1 CH3 (loại)

n = 2 → M(CH3)n = (12 + 1.3).2 = 30 < 40 (chọn)

n = 3 → M(CH3)n = (12 + 1.3).3 = 45 > 40 (loại)

Vậy: CTPT của A là : C2H6

c, Khi cho sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O vào dung dịch Ca(OH)2 thì có phản ứng.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,2 mol 0,3mol

Khối lượng tính theo CO2 → mCaCO3 = 0,2.100 = 20g

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
24 tháng 4 2020 lúc 20:41

Bạn xem lại đề nhé !

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
8 tháng 4 2020 lúc 20:40

Trong gas, dùng để đun, nấu thức ăn trong gia đình, người ta thêm một lượng nhỏ khí có công thức hoá học C2H5S có mùi hôi. Mục đích của việc thêm hoá chất này vào gas là nhằm:

A. Tăng năng suất toả nhiệt của gas.

B. Phát hiện nhanh chóng sự cố rò rỉ gas.

C. Hạ giá thành sản xuất gas.

D. Một lí do khác.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
8 tháng 4 2020 lúc 20:40

Nhiên liệu (nhiên: cháy, đốt; liệu: vật liệu) là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.

Đáp án đúng : D

Bình luận (0)
Nguyễn Thành Trương
4 tháng 3 2019 lúc 19:05

Để thu được xăng,dầu hỏa và nhiều sản phẩm khác người ta tiến hành:

A.cracking dầu mỏ

B.đun sôi dầu mỏ

C.chưng cất dầu mỏ

D.dùng phương pháp khác

Cracking dầu mỏ là quá trình tương đối mới nhưng phát triển nhanh chóng, là dạng khác của quá trình cracking xúc tác. Nó được tiến hành với sự tham gia của xúc tác, nhưng khác với cracking xúc tác là thực hiện trong môi trường hydro, dưới áp suất cao (đến 30 MPa) và nhiệt độ thấp.

Bình luận (0)
Nguyễn Thành Trương
4 tháng 3 2019 lúc 19:09

Để thu được xăng,dầu hỏa và nhiều sản phẩm khác người ta tiến hành:

A.cracking dầu mỏ

B.đun sôi dầu mỏ

C.chưng cất dầu mỏ

D.dùng phương pháp khác

Đính chính lại: Chưng cất dầu mỏ là chính xác theo như được biết cracking chủ yếu là xăng nhưng đáp án A, B, C, D đều liên quan đến dầu mỏ thì đáp án C chính xác nhất thầy bạn sai rồi đấy :)

Bình luận (0)
Nguyễn Thành Trương
4 tháng 3 2019 lúc 19:13

Khi crackinh thì ta chỉ thu được phần lớn là xăng và hỗn hợp khí (dầu nặng ---(crackinh)--> xăng + hỗn hợp khí Còn khi chưng cất thì sẽ thu được nhiều sản phẩm hơn.

Khi chưng cất dầu mỏ, các sp được tách ra ở các nhiệt độ nhất định, trong đó có xăng, dầu thắp, dầu hỏa .....

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN