Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 135
Điểm GP 11
Điểm SP 88

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (3)

Ôn Oanh Oanh
 Mashiro Shiina

Dòng thời gian


Câu trả lời:

undefined