Bài 30. Di truyền học với con người

sunflower
13 tháng 1 lúc 20:01

Di truyền y học tư vấn là sự phối hợp các phương pháp xét nghiệm, chần đoán hiện đại về mặt di truyềr cùng với nghiên cứu phả hệ... còn di truyền học là một bộ môn sinh học, nghiên cứu về tính di truyền và biến dị ở các sinh vật

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
28 tháng 12 2020 lúc 16:43

Cơ chế phát sinh thể dị bội là trong quá trình giảm phân, một hoặc một số cặp NST nhân đôi nhưng không phân li tạo ra giao tử không bình thường và sự kết hợp của các giao tử không bình thường này với giao tử bình thường trong thụ tinh.

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
28 tháng 12 2020 lúc 18:27

Cơ chế phát sinh thể dị bội là trong quá trình giảm phân, một hoặc một số cặp NST nhân đôi nhưng không phân li tạo ra giao tử không bình thường và sự kết hợp của các giao tử không bình thường này với giao tử bình thường trong thụ tinh.

  
Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
16 tháng 12 2020 lúc 20:55

2n+2 không phải thể đa bội. Vì thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n( nhiều hơn 2n). Còn 2n+2 là thể dị bội do có thêm một cặp NST (dị bội)

Bình luận (1)
Havee_😘💗
11 tháng 5 2020 lúc 18:14

- Bệnh xương thủy tinh là bệnh xương hiếm gặp, có tính di truyền mà nguyên nhân là do tổn thương các sợi collagen của xương làm cho xương rất giòn và dễ gãy. Xương thuỷ tinh là một loại bệnh hiếm gặp và có tính chất di truyền.

- Và hiện nay chưa có phương pháp chữa trị nào đặc hiệu đối với căn bệnh xương thủy tinh

Bình luận (0)
Thái Gia Bảo
14 tháng 2 2020 lúc 16:09

gây ra hiện tượng mất cân bằng giới tính

nên siêu âm nếu muốn biết đứa trẻ là trai hay gái. trừ trường hợp không nên siêu âm để xác nhận giới tính và loại bỏ đứa trẻ

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN