Khang

Khang

  • Số câu hỏi 2
  • Số câu trả lời 496
  • Điểm thành tích 112GP 280SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THPT Sóc Sơn


Địa chỉ

Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Liên kết