Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 1112
Điểm GP 566
Điểm SP 350

Người theo dõi (43)

Đang theo dõi (1)


Câu trả lời:

Ngố ngây ngô call r nhưng giọng e chán đời phải không :D