Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 404
Điểm GP 48
Điểm SP 0

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (1)

Cỏ Xanh so cute