Bài 3. Thoát hơi nước

Cây ở vùng khô hạn  và các loài cây lá kim có các cấu trúc thích nghi đặc biệt, chẳng hạn như các lớp biểu bì dày, diện tích lá giảm xuống, khí khổng chìm và những sợi lông để giảm thoát hơi nước và bảo tồn nước. Nhiều loài xương rồng tiến hành quang hợp trong thân cây mọng nước, chứ không phải là lá, nên diện tích bề mặt của chồi rất thấp. Nhiều cây ở vùng khô hạn có một loại quang hợp đặc biệt, gọi là trao đổi chất axít crassulacean hay quang hợp CAM, trong đó các lỗ khí đóng trong thời gian ban ngày và mở vào thời gian ban đêm khi sự thoát hơi nước là thấp hơn.

     
Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 26 tháng 9 2020 lúc 18:37

So sánh các con đường thoát hơi nước chủ yếu qua lá?

Qua khí khổng :diện tích thoát hơi nước nhỏ,hiệu quả thoát hơi nước cao,phụ thuộc vào sự đóng mở khí khổng. Qua lớp cutin:diện tích thoát hơi nước lớn,hiệu quả thấp,không phụ thuộc vào yếu tố nào cả.

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 26 tháng 9 2020 lúc 18:39
Nêu cấu tạo và cơ chế hoạt động của tế bào khí khổng? Cấu tạo khí khổng Khí khổng được cấu tạo bở 2 tế bào hình hạt đậu nằ áp sát nhau tạo thành lỗ khí. Trong mỗi tế bào hình hạt đậu có chứa lục lạp, nhân và các bào quan khác như tế bào bình thường. Nhưng màng tế bào ở phía lỗ khí dày hơn ở phía đối diện.
Cấu tạo khí khổng

Cơ chế đóng - mở khí khổng Khi 2 tế bào hình hình hạt đậu cấu tạo nên khí khổng trương nước, thành mỏng của tế bào hình hạt đậu căng ra làm cho thành dày cong theo => Khí khổng mở rộng (Hình a). Khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng => khí khổng đóng lại (Hình b). Tuy nhiên chúng ta lưu ý rằng là khí khổng không bao giở đóng hoàn toàn.
Cớ chế đóng - mở khí khổng

Quá trình trương nước hay mất nước (phản ứng đóng mở khí khổng) của tế bào khí khổng lại chịu sự điều tiết của nhiều quá trình khác, giúp sự đóng mở của khí khổng vào những thời điểm thích hợp với chức năng thoát nước, lấy CO2,... nếu cần quan tâm thì các bạn đọc thêm phần các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng đóng mở khí khổng.
Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 26 tháng 9 2020 lúc 18:38

Thoát hơi nước qua khí khổng: Tốc độ nhanh, được điều chỉnh (bằng sự đóng mở khí khổng)

Thoát hơi nước qua cutin: Tốc độ chậm, không được điều chỉnh, thường xảy ra ở bộ phận còn non.

Bình luận (0)
Trần Thế Khải
Trần Thế Khải 24 tháng 3 2020 lúc 10:08

Với các cách làm để hạn chế sự thoát hơi nước của đát và dễ thì:

- Dựa vào cơ sở khao học để tưới tiêu hợp lý cho cây

- Ngoài ra với cây thì cần áp suất nước, hàm lượng nước, và áp suất của lá cây

- Còn đối với đất thì chỉ cần mỗi ngày bổ sung một ít nước là oke

Bình luận (0)
Tê Hăm
Tê Hăm 15 tháng 11 2019 lúc 18:30

Câu 2: Cây trong mt khô hạn có lá nhỏ, cutin dày, khí khổng ít tập trung ở phía dưới mặt lá để tránh ánh nắng trực tiếp.

Rụng lá vào mùa khô hoặc thân thực hiẹn chức năng quang hợp.

Khí khổng đóng vào ban ngày, mở vào ban đêm

Các khí khổng của lá ở vùng khô hạn được giấu kín và che phủ bởi lông tơ mịn tạo thành các túi chống lại sự bốc hơi nước tăng nhanh khi không khí chuyển động

Bình luận (0)
cao quốc khánh
cao quốc khánh 15 tháng 11 2019 lúc 21:43

Ai giúp mk câu 1 với !

Bình luận (0)
Minh An
Minh An CTV 30 tháng 9 2019 lúc 20:58

Ở lá già nước chủ yếu thoát ra lỗ khí vì lá già có tế bào biểu bì được thấm cutin rất dày

Bình luận (0)
Chuc Riel
Chuc Riel 19 tháng 9 2019 lúc 10:11

vì trên lá có một số tế bào làm nhiệm vụ thoát hơi nước hay còn gọi là khí khổng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN