Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 173
Số lượng câu trả lời 120
Điểm GP 0
Điểm SP 80

Người theo dõi (106)

THANH LƯƠNG
jimin

Đang theo dõi (26)

Sweet Love
Linn
Happy Lucky
Ánh Right