Bài 16. Tính chất hóa học của kim loại

Duy Anh
Thiếu tá -
2 tháng 10 2020 lúc 21:40

kim loại nào ???

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
31 tháng 8 2020 lúc 16:30
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
31 tháng 8 2020 lúc 8:33

Zn+Fe(NO3)2->Zn(NO3)2+Fe

0,15---0,15---------0,15

m Fe(NO3)2=27g

=>n Fe(NO3)2=27\180=0,15 mol

=>m Zn=0,15.65=9,75 g

=>C%=0,15.189\270.100=11,9%

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
31 tháng 8 2020 lúc 17:39

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là mZn+mddFe(NO3)2 - mFe= 9,75+270-0,15.56=271,35 (gam) mới đúng em nhé!

Khi đó C% sẽ không như Thùy Linh tính!

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
31 tháng 8 2020 lúc 17:39

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là mZn+mddFe(NO3)2 - mFe= 9,75+270-0,15.56=271,35 (gam) mới đúng em nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
16 tháng 5 2020 lúc 16:50

NaOH+Al2O3->NaAlO2+H2O

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN