Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 192
Số lượng câu trả lời 1944
Điểm GP 785
Điểm SP 543

Người theo dõi (133)

Bé Trâm nek
quynhdovu2007
quynhdovu2007
Hải Lương
MINH_SKY8

Đang theo dõi (115)