Bài 21. Sự ăn mòn của kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?

  • Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường được gọi là sự ăn mòn kim loại.
  • Nguyên nhân: do kim loại tác dụng với những chất mà nó tiếp xúc trong môi trường (nước, không khí, đất).

Ví dụ: Đinh sắt để lâu trong không khí thì bị gỉ, gỉ sắt có công thức là Fe2O3.nH2O.

Ảnh hưởng của ăn mòn kim loại đến đời sống hàng ngày

 

@251559@

II. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

1. Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường

Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các chất có trong môi trường.

Ví dụ:

2. Ảnh hướng của nhiệt độ

Sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn ở nhiệt độ cao.

III. NHỮNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

1. Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường

Phủ lên bề mặt kim loại một lớp bảo vệ bền vững môi trường: sơn mạ, tráng men, bôi dầu mỡ. Các chất này bền, bám chắc vào bề mặt kim loại, ngăn không cho kim loại tiếp xúc với các tác nhân ăn mòn trong môi trường (không khí, hơi nước...).